Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

När en utländsk arbetstagare flyttar bort från Finland

Om du är en utländsk medborgare eller utan medborgarskap, upphör din allmänna skattskyldighet i Finland genast när du permanent flyttar bort från Finland. Tillfällig frånvaro från Finland påverkar däremot inte beskattningen.

När du flyttar permanent bort från Finland och samtidigt också slutar arbeta i Finland ska du hos Skatteförvaltningen kontrollera skattebeloppet för året du flyttat. Lämna in en finsk skattedeklaration av dina inkomster för flyttningsåret, anmäl din nya adress och ditt utländska bankkonto för en eventuell skatteåterbäring.

Om du ännu får lön från Finland

Om du ännu får lön från Finland, ska du kontrollera inkomstgränsen i ditt skattekort och ändra förskotsskatten vid behov. Beställ ett nytt skattekort eller ändra din förskottsskatt i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Andra sätt att ändra ditt skattekort eller din förskottsskatt:

Uppskatta behovet av skatt med vår skatteprocenträknare.

Om Skatteförvaltningen har påfört dig förskottsskatt för utflyttningsåret ska du separat ansöka om att få förskottsskatterna avlyfta. Om du inte ansöker om avlyftande kan obetalda förskottsskatter överföras till indrivning.

Du kan ansöka om förskottsskatt, höjning av förskottsskatten eller minskning av den ända till att din beskattning slutförts. Beskattningen slutförs mellan juli och oktober året efter skatteåret. Dagen då din beskattning slutförs ser du senare i ditt beskattningsbeslut. För en ny förskottsskatt eller för att ändra förskottsskatten måste du uppskatta dina inkomster och avdrag för hela året. Anmäl också vad du hunnit tjäna in efter årsskiftet och hur mycket skatt som tagits ut på inkomsterna.

Deklarera inkomsterna för utflyttningsåret i skattedeklarationen

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen i mars eller april. Om det inte finns något att tillägga eller korrigera behöver du inte göra någonting. Kontrollera dock alltid alla uppgifter i din skattedeklaration. Om det finns något att korrigera eller komplettera i skattedeklarationen ska du lämna uppgifterna i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter.

Deklarera i MinSkatt

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Anmäl adressändringen och ditt utländska bankkonto 

Anmäl adressändringen och ditt utländska bankkonto när du flyttar permanent bort från Finland och samtidigt också slutar arbeta i Finland. Gör en anmälan om permanent adressändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom en vecka efter flytten. För Skatteförvaltningen räcker det med den flyttanmälan om en permanent flyttning som du gjort till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kan utomlands bosatta kunder använda MinSkatt?

Du kan sköta dina ärenden i MinSkatt om du har en finländsk personbeteckning samt nätbankskoder eller mobilcertifikat. Även begränsat skattskyldiga kan sköta sina ärenden i MinSkatt om dessa förutsättningar uppfylls.

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2021