Beloppet av förskottsskatteraterna

Förfallodagen för förskottsskatt är den 23 dagen i månaden. Om den inte är en bankdag är förfallodagen följande bankdag.

Antalet betalningsrater för förskottsskatten för andra än företag och organisationer

Raterna bestäms enligt följande om du är

  • privatperson
  • rörelseidkare eller yrkesutövare
  • bolagsman i öppet bolag eller kommanditbolag
  • lantbruksföretagare

Privatpersonernas förskottsskatt påförs för skatteåret. Förskottsskattens storlek påverkar hur många betalningsrater det finns under skatteåret. Det finns antingen 2, 3, 6 eller 12 rater och de är lika stora.

Det minsta beloppet av förskottsskatt som påförs är 170 euro. För mindre summor beräknas skatten i den slutliga beskattningen. Om förskottsskattebeloppet överstiger 170 euro ska det betalas antingen i två eller flera lika stora rater.

Antalet betalningsrater för förskottsskatten för andra än företag och organisationer
Förskottsskattebeloppet i euro Antal förskottsskatterater Betalningsmånaderna
170–500 2 mars och september
över 500 men högst 1 700 3 februari, juli och november
över 1 700 men högst 10 000 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000 12 varje månad under året

Antalet betalningsrater för förskottsskatten – företag och organisationer

Förskottsskatten för företag och organisationer påförs per räkenskapsperiod. Förskottsskattebeloppet påverkar antalet betalningsrater under en räkenskapsperiod. Det finns antingen 2 eller 12 rater och de är lika stora.

Den minsta förskottsskatten som påförs är 500 euro. Om summan är mindre beräknas skatt på den först i den slutliga beskattningen.

Förskottsskatten delas in i rater på följande sätt:

Antalet betalningsrater för förskottsskatten – företag och organisationer
Förskottsskattebeloppet i euro Antal förskottsskatterater Betalningsmånaderna
500–2 000 2 räkenskapsperiodens tredje och nionde månad
 över 2 000  12  varje månad under räkenskapsperioden