Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden

  1. 1.Logga in i Suomi.fi

    Du behöver nätbankskoder

  2. 2.Gå till punkt Meddelanden

  3. 3.Ge ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden genom att klicka på tangenten för att aktivera tjänsten.

  4. 4.Ge den e-postadress där du vill få meddelanden om att du har fått skattepost i MinSkatt.

  5. 5.Välj det språk som du vill att används i meddelandena.

  6. 6.Spara.