Avstå från pappersposten – ta i bruk Suomi.fi-meddelanden

När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden får du endast elektronisk post från oss. Ta i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna på adressen suomi.fi/meddelanden. Därefter får du alltid ett meddelande till den e-postadress som du har angett när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt.

Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden

Observera

När du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du e-post från Suomi.fi alltid då det finns nya information om dina skatteärenden i MinSkatt. Besök sedan MinSkatt för att se vad meddelandet gäller. Du hittar informationen på ingångssidan under punkten Observera när du loggar in. Om du exempelvis har ett oläst brev kan du läsa det genom att klicka på länken.

Observera att du alltid behöver nätbankkoder eller mobilcertifikat när du loggar in i e-tjänsten MinSkatt. Du kommer alltså inte direkt till MinSkatt via meddelandet som e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden har skickat. Men från MinSkatt kan du gå över till e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Efter att du har loggat in i MinSkatt hittar du en länk på fliken Kunduppgifter. Gå till punkten Leveranssätt för post, klicka på frågetecknet och välj länken Gå till Suomi.fi-meddelanden. Om du har olästa meddelanden kan du på samma gång kvittera att du har läst dem så får du inga fler påminnelser. E-tjänsten Suomi.fi-meddelanden skickar påminnelser en gång i veckan i en månads tid om du inte går till Suomi.fi och kvitterar meddelandena som lästa.

När du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden har MinSkatt som standardinställning att du får information om skatteärenden Endast i MinSkatt. (Ändringsskattekortet utgör ett undantag. Det kan du även beställa hem eller till arbetsgivaren per post.) Du kan också återgå till att få papperspost om dina skatteärenden. Observera att valet träder i kraft först följande dag.

När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden förbinder du dig till att även ta emot meddelanden elektroniskt från övriga myndigheter. Du hittar information på webbplatsen Suomi.fi om de myndigheter som redan nu använder elektronisk kommunikation