De som tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får sin skattepost endast elektroniskt

När du har Suomi.fi-meddelanden i bruk får du endast elektronisk post från oss. Ta i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna på adressen suomi.fi/meddelanden. Därefter får du ett meddelande till den e-postadress som du angett alltid när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt.

Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden

Observera

När du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du e-postmeddelande från Suomi.fi alltid då det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt. Besök sedan MinSkatt för att se vad meddelandet gäller. Efter att du loggat in i MinSkatt hittar du på ingångssidan under punkten Observera den nya informationen. Om du exempelvis har ett oläst brev kan du läsa det genom att klicka på länken.

Observera att du alltid ska logga in i MinSkatt med nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Du kommer alltså inte direkt till MinSkatt via det meddelande som e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden skickat.

Tjänsten Suomi.fi-meddelanden skickar påminnelser en gång i veckan under en månad om du inte separat går till tjänsten Suomi.fi och kvitterar meddelandena som lästa.

Efter att du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden har MinSkatt som standardinställning att du får information om dina skatteärenden endast i MinSkatt. (Ändringsskattekortet utgör ett undantag. Det kan du även beställa hem eller till arbetsgivaren per post.) Du kan också återgå till att få papperspost om dina skatteärenden. Observera att ändringen träder i kraft först följande dag.

När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden förbinder du dig också till att ta emot meddelanden elektroniskt från övriga myndigheter. Du hittar information på webbplatsen Suomi.fi om de myndigheter som redan använder elektronisk kommunikation.