Ta i bruk Suomi.fi-meddelanden och få din skattepost endast elektroniskt

När du använder Suomi.fi-meddelanden får du post endast i elektroniskt format från oss. Ta i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna på adressen suomi.fi/meddelanden.

Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden

Ta i beaktande följande saker:

När du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett e-postmeddelande från tjänsten Suomi.fi när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt. Logga sedan in i MinSkatt: Du hittar den nya informationen på fliken Uppgifter. Om du till exempel har ett oläst brev kan du läsa det genom att klicka på uppgiften.

Om du till exempel på din mobiltelefon har appen Suomi.fi får du ett meddelande till appen.

Observera att du alltid ska logga in i MinSkatt med nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Du kan alltså inte öppna MinSkatt direkt från det meddelande som du får från tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Om du har en Suomi.fi-fullmakt för att också sköta skatteärenden på någon annan persons vägnar, ser du genast i början av meddelandet vems skatteärende det är fråga om.

Tjänsten Suomi.fi-meddelanden skickar dig endast ett meddelande om ett ärende. Tjänsten skickar inga påminnelsemeddelanden.

Efter att du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du information om dina skatteärenden endast i MinSkatt. (Skattekortet utgör ett undantag. Det kan du också beställa hem eller till arbetsgivaren per post.)

När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden förbinder du dig också till att ta emot meddelanden elektroniskt från övriga myndigheter. Du hittar information på webbplatsen Suomi.fi om de myndigheter som redan använder elektronisk kommunikation.

Du kan också återgå till att få papperspost om dina skatteärenden. Observera att ändringen träder i kraft först följande dag. Anvisning: Så här slutar du använda Suomi.fi-meddelanden

Du kan kontrollera i MinSkatt om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden: Välj fliken Kunduppgifter. Du ser uppgiften i punkten Leveranssätt för post. Observera att e-postadressen kan anmälas och ändras endast i Suomi.fi – inte i MinSkatt.