Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Elavdrag

 • Se bild

  Gå till Övriga avdrag.

  Välj först Ja i punkten Hushållsavdrag.

  Välj sedan i punkt Elavdrag 1.1.2023–30.4.2023 knappen Lägg till elenergikostnader.

  Ange

  • elbolagets FO-nummer
  • elbolagets namn
  • förbrukningsplatsnumret för stadigvarande bostad
  • start- och slutdatum för förbrukningen som ska dras av
  • avgifterna och grundavgifterna för elenergi sammanlagt inklusive.

  Om du har delat kostnaderna med till exempel din make/maka eller någon du delar bostad med, välj Ja. Ange i fältet det belopp som du själv betalat (din andel av elenergikostnaderna inklusive moms).

  Välj OK.

  Observera! Om du ändrar uppgifterna om elavdraget senare, kan du göra det endast i skedet Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Du kan redigera uppgifterna om elavdraget genom att i punkt Hushållsavdrag välja länken Öppna specifikation.

  Om du inte kan lämna uppgifter om elavdrag i MinSkatt, kan du uppge uppgifterna med blankett 14D Elavdrag – hushållsavdrag för elenergikostnader 2023

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023