Så här anger du hyresinkomster i skattedeklarationen

 1. Välj under Funktioner länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj året 2020.

 3. Välj länken Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

 5. På den första sidan ser du dina egna uppgifter. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Kontrollera att de förhandsifyllda inkomsterna och avdragen är rätt. Om du har deklarerat hyresinkomster tidigare finns de färdigt förhandsifyllda i fas Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Du kan vid behov redigera eller ta bort uppgifter. Fortsätt från punkt 9 i anvisningen. 

  Om du inte har deklarerat hyresinkomster tidigare ska du fortsätta till punkt Övriga inkomster.

 7. Välj Ja i punkten Hyresinkomster. Välj därefter länken Lägg till en ny hyresinkomst.

 8. Välj hyresobjektets typ.

 9. Lämna uppgifter om hyresinkomsterna

  • Uppgifter om aktielägenheten eller fastigheten om inte Skatteförvaltningen har uppgifterna i sitt förfogande.
  • Uppgifter om hyresgästen. Lämna uppgifter om varje hyresgäst separat. Om objektet har haft flera kortvariga hyresgäster ska du skriva ”Flera hyresgäster” i namnkolumnen. Som hyrestid ska du ange tidsperioden under vilken objektet haft kortvariga hyresgäster.
  • Hyrestid

  Ange hyrestiden för skatteåret. Om hyrestiden har börjat före skatteåret ska du ange skatteårets första dag som startdag (1.1). Om hyrestiden fortsätter inpå det följande året eller om dess slutdatum inte är känt ska du ange skatteårets sista dag som slutdatum (31.12). Om hyrestiden avbryts under året ska du ange alla perioder separat.

  • Inkomster och utgifter för uthyrningen

  Ange hyresbeloppet för den tid då objektet är uthyrt. Från hyresinkomsten kan du dra av vissa utgifter som uppkommit under hyrestiden, såsom kostnader för vatten, el och värme, försäkringspremier, renoveringskostnader och anskaffningsutgifter för hushållsmaskiner eller inventarier.

  Om du äger objektet tillsammans med någon annan ska du endast ange den andel av inkomsterna och utgifterna som motsvarar din ägarandel, eftersom tjänsten inte fördelar uppgifterna enligt ägarandel.

  När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 10. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 11. Kontrollera uppgifterna. Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna.

  Om du vill fortsätta med att fylla i deklarationen senare kan du välja Spara som halvfärdig.

  Om uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.

  Du får en bekräftelse på att Skatteförvaltningen har tagit emot din deklaration.