Gåva eller förskott på arv?

Med en gåva avses egendom som du under din livstid ger till en annan person utan ersättning. Om du ger en gåva till din bröstarvinge – exempelvis ditt barn eller barnbarn – utgör gåvan i regel förskott på arv (antagande om förskott på arv). Förskott på arv är alltså en gåva på vilken gåvotagaren ska betala gåvoskatt.

I regel är gåvan ändå inte förskott på arv om

  • alla bröstarvingar har fått en gåva till lika värde
  • den enda bröstarvingen har fått en gåva
  • gåvogivaren särskilt har bestämt, till exempel i ett gåvobrev, om att gåvan inte ska räknas som förskott på arv (gåvogivaren kan också i testamente bestämma att gåvan är förskott på arv).

Gåvotagaren betalar gåvoskatt för den mottagna gåvan oavsett om den var en vanlig gåva eller ett förskott på arv. Om gåvan har fastställts som förskott på arv beaktas den i arvskiftet och därmed även i arvsbeskattningen. En sedvanlig gåva beaktas endast i arvsbeskattningen om gåvan har mottagits högst 3 år innan gåvogivarens död.

Försäljning av egendom till underpris kan vara förskott på arv

Om du säljer din egendom till underpris till ditt barn kan det också vara fråga om en gåva som räknas som förskott på arv. Om köpesumman är över 75 % av egendomens gängse värde har köpet inte skett mot underpris. Om köpesumman motsvarar egendomens värde är det inte fråga om förskott på arv.

Läs mer om köp av gåvokaraktär