Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Förskott på arv – hur en gåva av arvlåtaren beaktas i arvsbeskattningen?

Du ska betala gåvoskatt på en gåva som utgör förskott på arv. En gåva beaktas i arvskiftet och arvsbeskattningen.

  • Om du har fått förskott på arv får du i arvskiftet en mindre andel än de andra arvingarna av arvlåtarens övriga egendom.
  • Om du inte har fått förskott på arv får du i arvskiftet en större andel av arvlåtarens egendom än de arvingar som har fått förskott på arv.

Läs om skillnaden mellan en gåva och ett förskott på arv

Förskott på arv – hur beräknas arvsskattebeloppet?

När du har fått en beskattningsbar gåva som förskott på arv av arvlåtaren har du betalat gåvoskatt på den. Efter arvlåtarens död beräknas beloppet av arvsskatten så här:

  • Värdet på förskott på arv bestäms i regel enligt gåvotidpunkten.
  • Arvlåtarens egendom och alla förskott på arv beräknas ihop.
  • Summan skiftas mellan arvingarna. För dessa andelar påför vi arvsskatt för alla delägare.
  • Från arvsskatten drar vi av den gåvoskatt som du har betalat tidigare. Gåvoskatten dras av enligt den gåvoskatteskala som har varit giltig vid tidpunkten för arvlåtarens död. Även om gåvoskatten har varit större än arvsskatten betalas skillnaden inte tillbaka.

Perintökuvitus SV.png

Gåvan beaktas i vissa fall i arvsbeskattningen – hur beräknas beloppet på skatten då?

Om du har fått gåvan högst 3 år innan gåvogivaren, det vill säga arvlåtaren, avlidit beaktas gåvan i arvsbeskattningen. Så här beräknas arvsskattebeloppet:

  • Vi lägger till gåvans värde på din arvsandel.
  • Vi beräknar arvsskatten på basis av hela summan.
  • Från arvsskatten drar vi av den gåvoskatt som du har betalat tidigare. Gåvoskatten dras av enligt den gåvoskatteskala som har varit giltig vid tidpunkten för arvlåtarens död. Även om gåvoskatten har varit större än arvsskatten betalas skillnaden inte tillbaka.

Perintökuvitus 2 SV.png

Förhandsavgörande i arvsbeskattningen

Du kan ansöka om förhandsavgörande i arvsbeskattningen

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017