Går det att ansöka om förlängd tid för bouppteckningen?

Du kan ansöka om att tidsfristen förlängs

  • för bouppteckningsförrättningen inom 3 månader efter dödsfallet
  • för att lämna in bouppteckningsinstrumentet inom 1 månad från bouppteckningsförrättningen.

Ansök om förlängd tidsfrist i MinSkatt

Även exempelvis en bank, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå kan ansöka om förlängd tidsfrist via MinSkatt. Om du ansöker om förlängd tidsfrist på ett företags vägnar ska du logga in i MinSkatt med företagets koder. Läs mera om Suomi.fi-fullmakter

Alternativt kan du ansöka om att tidsfristen förlängs på blankett 3626r. Kom ihåg att anteckna kontaktinformationen på blanketten och att underteckna den.

Vi beviljar förlängd tidsfrist endast av grundad anledning. Du får beslutet i MinSkatt och per post om du har ansökt om förlängd tidsfrist på en pappersblankett.