Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arvsskattebeslutet – alla arvingar får ett eget beslut om skatten

Behandlingen av bouppteckningen tar cirka 6–12 månader hos Skatteförvaltningen. Efter det får varje arvinge sitt eget beskattningsbeslut med arvsskattebeloppet infört.

I beskattningsbeslutet ser du om värdet på egendomen och avdragen som antecknats i bouppteckningsinstrument har godkänts som grund för arvsbeskattningen.

Om arvsskatt inte alls påförs och vi inte kan skicka beslutet om arvsbeskattningen till alla arvingar skickar vi beslutet till ombudet.

Det är bra att spara beskattningsbeslutet

Förvara beskattningsbeslutet med bouppteckningsinstrumentet.

Du kan senare behöva arvsbeskattningsvärdet som antecknats i beslutet, till exempel om du säljer egendomen som du har ärvt. Beskattningsvärdet används som den ärvda egendomens anskaffningspris i beräkningen av överlåtelsevinsten eller -förlusten.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022