Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Betalningen av arvsskatten är för sen – du blir tvungen att också betala dröjsmålsränta

Om du betalar arvsskatten efter förfallodagen ska du också betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta ska även betalas för en eventuell skatteförhöjning. 

Du kan beräkna beloppet av dröjsmålsräntan med ränteräknaren

Betala dröjsmålsräntan samtidigt med den egentliga skatten.

Du får en betalningsuppmaning för en försenad arvsskatt i sammandraget

Om du har obetalad arvsskatt får du en påminnelse om den i det månatliga sammandraget där betalningsuppmaningen finns.

Du får tre betalningsuppmaningar i sammandraget innan arvsskatten skickas till utsökning.

Du får alltid ett meddelande i sammandraget innan dina obetalade skatter sänds till utsökning. Den tredje betalningsuppmaningen skickas 2 år efter förfallodagen för den första arvsskatteraten. Dröjsmålsränta beräknas visserligen normalt på obetalade rater.

Om en skatt är i utsökning ska den betalas efter utsökningsmyndighetens anvisningar. Utsökningsmyndigheten tar ut en utsökningsavgift även om du skulle betala in skatten direkt på Skatteförvaltningens konto.

Om du har betalningssvårigheter kan du ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2023