Hushållen som arbetsgivare

Ett hushåll kan anlita utomstående för  t.ex. renovering, barnpassning eller städning genom att antingen anställa en arbetstagare eller köpa tjänsten från ett företag. Om ett hushåll anställer en arbetstagare, ska det sköta arbetsgivarförpliktelserna.

Om du låter en utomstående utföra t.ex. renovering, barnpassning eller städning är det med tanke på förpliktelserna avgörande om du köper arbetet

  • från ett företag eller en företagare som är införd i förskottsuppbördsregistret
  • från ett företag eller en företagare som inte är införd i förskottsuppbördsregistret
  • genom att anställa en privatperson i anställningsförhållande.

När arbetsfrågor avtalas, ska det utredas om det är fråga om ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande. I ett anställningsförhållande utförs arbetet av en anställd arbetstagare, dvs. en löntagare, till vilken hushållet betalar lön. I ett uppdragsförhållande köper hushållet arbetet av en företagare eller ett företag och betalar arbetsersättning enligt en faktura.

När du köper en tjänst från ett företag är det viktigaste att ta reda på om företaget eller företagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Om företaget finns i förskottsuppbördsregistret behöver du inte ta hand om någonting annat än att betala räkningen.

Läs mera om köp av tjänster av företag.

När du anställer en person i ett anställningsförhållande ska du sköta arbetsgivarförpliktelserna och arbetstagarförsäkringarna. Om arbetstagaren uppvisar ett skattekort för lön, arbetar han eller hon som löntagare. Ett hushåll har i regel samma skyldigheter att sköta arbetsgivarförpliktelserna som andra arbetsgivare.

Läs mera om att anställa arbetstagare.