Så här deklarerar du överlåtelse av en bostad, fastighet eller annan egendom i MinSkatt

Har du sålt eller på annat sätt överlåtit egendom? Om du exempelvis har sålt en bostad eller gjort en generationsväxling ska du i MinSkatt ange vinsten eller förlusten som uppkommit.

 1. Under punkten Funktioner ska du välja länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Rulla neråt på sidan och välj länken Ansök om förskottsskatt.

  Du kommer också till samma ansökan från länken Beställ ett nytt skattekort som finns uppåt på sidan.

   

 3. Kontrollera att dina kunduppgifter stämmer. Gå till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 4. Kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna om dina inkomster och avdrag. Om du inte vill ändra på ditt skattekort behöver du inte ändra på uppgifterna i punkten Löner och naturaförmåner. Fortsätt till följande fas som är Övriga inkomster.

 5. Ange överlåtelsen av egendomen i denna fas. Rulla till punkten Kapitalinkomster. Välj Ja i punkten Överlåtelsevinster eller -förluster. Välj därefter länken Lägg till en ny överlåtelse.

 6. Välj först vilken egendom du har överlåtit. Fyll sedan i de begärda uppgifterna. Alla punkterna kommer fram när du rullar neråt balken på den högra sidan. Klicka till sist på OK.

 7. Välj om du betalar skatterna som förskottsskatt eller om du vill att de beaktas i skattesatsen på ditt skattekort. Om du lämnar uppgifter för det föregående året räknar programmet automatiskt ut en förskottsskatt och då visas inte detta val.

 8. Om du deklarerar överlåtelser av värdepapper ska du välja Ja i punkten Vinster från försäljning av värdepapper och fylla i de begärda uppgifterna. Värdepappershandel kan man inte specificera i en ansökan om skattekort eller förskottsskatt.

  Välj också om du betalar skatterna som förskottsskatt eller om du vill att de beaktas i skattesatsen på ditt skattekort. Om du lämnar uppgifter för det föregående året räknar programmet automatiskt ut en förskottsskatt och då visas inte detta val.

 9. Gå till fasen Leveranssätt.

 10. Om du endast har deklarerat en överlåtelse ska du gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  Om du också har deklarerat löneinkomster ska du besvara eventuella tilläggsfrågor på denna sida. Gå därefter till fasen Förhandsgranska och skicka.

 11. Kontrollera uppgifterna. Du kan vid behov korrigera uppgifterna via länkarna Redigera. När alla uppgifter är rätt ska du Skicka ansökan.

Med hjälp av den här anvisningen deklarerar du en överlåtelse för det föregående året när nu kompletterar din förhandsifyllda skattedeklaration.

 1. Välj under Funktioner Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter. Du kan också välja länken under punkten Observera.

 2. Välj 2020.

 3. Välj Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

 5. Kontrollera att dina kunduppgifter stämmer. Gå till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Om du har lämnat uppgifter om överlåtelsen tidigare visas de i denna fas. I denna fas kan du korrigera uppgifter eller ange nya överlåtelser. Om det finns förhandsifyllda uppgifter om värdepappershandel ska du i denna fas också lägga till uppgifter som eventuellt saknas.

  Om fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag inte innehåller uppgifter om överlåtelsen eller värdepappershandel ska du gå till fasen Övriga inkomster.

 7. Ange överlåtelsen av egendomen i denna fas. Rulla till punkten Kapitalinkomster. Välj Ja i punkten Överlåtelsevinster eller -förluster. Välj därefter länken Lägg till en ny överlåtelse.

 8. Välj först vilken egendom du har överlåtit. Fyll sedan i de begärda uppgifterna. Alla punkterna kommer fram när du rullar neråt balken på den högra sidan. Klicka till sist på OK.

 9. Om du deklarerar försäljningsvinster av värdepapper ska du välja Ja i punkten Vinster från försäljning av värdepapper. Välj sedan Öppna specifikation.

 10. Välj först om du anger uppgifterna om värdepappren i specifikationen eller i en bifogad fil.

  1. Om du anger uppgifterna i specifikationen ska du som följande välja Lägg till en ny överlåtelse. Välj om det är fråga om överlåtelse av värdepapper eller kapitalåterbäring. Ange de rätta uppgifterna och välj OK.
  2. Om du anger uppgifterna i en bifogad fil ska du som följande välja Lägg till en ny fil. I listrutan ska du välja Bilaga som gäller värdepappershandel som typ av bilaga. Skriv också en kort beskrivning av filen och fyll i de totala överlåtelsepriserna i tabellen samt vinsten eller förlusten. När du har laddat filen ska du välja Spara.
 11. Du kan deklarera andra överlåtelser via länken Lägg till en ny överlåtelse. När du har angett alla uppgifterna ska du välja OK.

 12. Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

 13. Kontrollera uppgifterna. Du kan redigera uppgifterna via länken Redigera. 

  Om du vill fortsätta med att fylla i deklarationen senare kan du välja Spara som halvfärdig.

  När alla uppgifter är rätt kan du skicka skattedeklarationen.