Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket 2022

Jordbruksidkare kan söka tillfälligt fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket. Ansökningstiden för stödet är från den 15 september till den 31 oktober 2022.

Du kan ansöka om stöd när den fastighetsskatt som tas ut på produktionsbyggnader inom jordbruket är minst 10 euro. Stödet är högst 35 000 euro. Stödbeloppet beror på hur mycket fastighetsskatt på produktionsbyggnader som påförts dig 2022. Du kan få den fastighetsskatt som hänför sig till produktionsbyggnader i sin helhet tillbaka som fastighetsskattestöd.

Stödet gäller endast produktionsbyggnader inom jordbruk – inte mark eller produktionsbyggnader inom skogsbruk. Stödet gäller inte heller byggnader som anknyter till näringsverksamhet.

Du har rätt till fastighetsskattestödet om du uppfyller alla dessa villkor:

 • Andelen foder, bränsle och smörjmedel, el och gödselmedel utgör minst 15 procent av jordbruksutgifterna före reserveringar, avskrivningar och ränteutgifter år 2022. Det räcker med din egen uppskattning.
 • Du är inte på någon sanktionslista på grund av attacken mot Ukraina.
 • Du har inte till följd av angreppet mot Ukraina fått annat krisstöd för primärproduktion så att det totala stödbeloppet överskrider 35 000 euro år 2022. Med annat krisstöd avses i det här fallet stöd för primärproduktion av Ålands landskapsregering. Det går alltså att få båda stöden men det sammanlagda stödbeloppet kan vara högst 35 000 euro.

De jordbruksidkare som under skatteåret har påförts fastighetsskatt på produktionsbyggnader inom jordbruket kan ansöka om fastighetsskattestöd. Stödet gäller också dem som bedriver jordbruk i aktiebolagsform. Om det är fråga om en jordbrukssammanslutning, söker varje delägare om stöd med en egen ansökan för den fastighetsskatt som de själv betalat. Även makar ansöker om stöd med separata ansökningar om båda har påförts fastighetsskatt för produktionsbyggnader.

Observera att uppgifterna om fastighetsskattestödet är offentliga om det beviljade beloppet överstiger 10 000 euro.

Betala fastighetsskatten i tid – stödbesluten kommer i december

Stödbesluten fattas hos Skatteförvaltningen i december. Observera att för de flesta infaller förfallodagen för den första raten av fastighetsskatten redan innan stödbeslutet kommer, och för många också förfallodagen för den andra raten. Fastighetsskatten ska alltså betalas på vanligt sätt enligt ditt fastighetsskattebeslut innan du får ett godkänt stödbeslut.

Fastighetsskattestödet för produktionsbyggnader inom jordbruket minskar beloppet av den fastighetsskatt som påförts dig. Vi betalar fastighetsskattestödet till dig före utgången av året. Om du ännu inte betalat hela fastighetsskatten när din ansökan godkänns minskar fastighetsskatten med stödbeloppet.

Ansök om stöd i MinSkatt

Du kan ansöka om fastighetsskattestöd i MinSkatt mellan den 15 september och 31 oktober 2022. Stödet beviljas inte automatiskt utan du ska själv ansöka om det. Om du har produktionsbyggnader inom jordbruket och fastighetsskatten på dem är minst 10 euro, visas länken till ansökan från och med den 15 september 2022 på ingångssidan i MinSkatt i punkten Fastighetsskatt.

Om du använder ett ombud för dina skatteärenden ska du se till att ditt ombud har de fullmakter som behövs för att ansöka om fastighetsskattestöd. Ditt ombud behöver antingen fullmakten ”Hantering av skatteärenden” eller ”Fastighetsbeskattningsärenden”. Läs anvisningen: Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden. Ansökan kan göras per telefon endast om den sökande av särskilda skäl inte kan använda MinSkatt. Se servicenumret för Fastighetsbeskattning.

Skatteförvaltningen fattar stödbesluten i december. Du får beslutet om fastighetsskattestödet i MinSkatt och också per post om du inte har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden. Om du har Suomi.fi-meddelanden i din användning får du beslutet endast i MinSkatt. Du får ett e-postmeddelande om det.

Stödet betalas på konto – kontrollera kontonumret

Stödet betalas på ditt konto före utgången av 2022. Kontrollera i MinSkatt att kontonumret i Skatteförvaltningens uppgifter är rätt. Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt.

Så här ansöker du i MinSkatt om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. Se bild

  På ingångssidan i punkten Fastighetsskatt ska du välja länken Ansök om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket.

 2. Se bild

  Ansökan består av två faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.

  Fasen Uppgifter om ansökan:

  • Genom att markera kryssrutorna bekräftar du att du uppfyller alla villkoren för stödet.
  • Om du bedriver jordbruksverksamhet på Åland och har fått stöd för primärproduktion av Ålands landskapsregering år 2022 ska du välja Ja. Ange också det stödbelopp som du har fått.
  • I punkten Kontaktuppgifter för person som kan ge ytterligare information visas dina egna kontaktuppgifter om Skatteförvaltningen har dem. Om någon annan lämnar ytterligare information om ansökan ska du ange hens kontaktuppgifter.
 3. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2022