Så här deklarerar och korrigerar du fastighetsuppgifter i MinSkatt

 1. Sök punkten Funktioner och välj länken Alla funktioner.

 2. Gå till punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter. Välj länken Fastighetsskatt.

 3. Läs anvisningarna  och bekräfta att du läst dem genom att välja punkten Jag har läst anvisningen. Fortsätt till följande fas som är Fastighetsuppgifter.

 4. Om du anger uppgifter om en ny fastighet ska du välja Lägg till fastighet.

  Om du korrigerar uppgifter om en nuvarande fastighet ska du välja fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fortsätt till punkt 7 i anvisningen.

 5. Om fastigheten med byggnader saknas ska du välja Fastighet. Lägg sedan först till uppgifterna om fastigheten och därefter byggnaderna som ligger på fastigheten.

  Om endast byggnaden saknas ska du välja Byggnad. Lägg sedan till uppgifterna om byggnaden.

  När uppgifterna är rätt ska du välja OK. Gå till punkt 10 i anvisningen.

 6. Välj länken exempelvis till uppgifterna om marken eller byggnaden beroende på vilka uppgifter du anger eller korrigerar. På den här sidan kan du också redigera ägar- och besittningsuppgifter om fastigheten (läs anvisningen: Så här redigerar du ägar- och besittningsuppgifter om fastigheten).

 7. Ange de rätta uppgifterna och välj OK.

 8. När du har gjort de ändringar som behövs ska du välja OK.

 9. Fortsätt till följande fas som är Tilläggsuppgifter och bilagor.

 10. Lägg till bilagor enligt behov. Försäkra dig om att kontaktuppgifterna stämmer. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 11. Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. När alla uppgifterna är rätt kan du skicka fastighetsskattedeklarationen.