Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Korrigera fel – observera dock tidpunkten

Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet som du får på våren 2022 grundar sig på situationen vid ingången av året (1.1.2022).

Korrigera de ändrade eller felaktiga uppgifterna

 • Du får fastighetsbeskattningsbeslutet i mars 2022. Anmäl de ändringar i fastighetsuppgifterna som skett år 2021 i MinSkatt.
 • Om du lämnar en korrigeringsbegäran, skickar vi dig ett nytt beslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober.
 • Om det finns odeklarerade uppgifter från längre tillbaka i tiden än från år 2021 ska du begära omprövning.
 • Anmäl de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2022 först på våren 2023.

Exempel: Du har renoverat och dragit in el till din sommarstuga våren 2021. Vänta på att du får ditt fastighetsbeskattningsbeslut i mars 2022. Lämna uppgifterna då. Vi skickar dig ett nytt beslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober.

Har uppgifterna om din fastighet ändrats?

Anmäl själv sådana här förändringar:

De här uppgifterna får vi från annat håll – kontrollera dem ändå

 • fastighetsköp
  • Anmäl inte de fastighetsköp som du har gjort år 2021. Vi får uppgifterna från andra myndigheter.
 • fastigheter som har getts som gåva
 • fastighetsförrättningar 
  • till exempel styckningar, klyvningar och ägobyten
 • byggande och renovering 
  • Andra myndigheter ger oss uppgifter om nya byggnader och ändringar i byggnaderna för vilka byggnadslov har sökts. Byggnaden borde synas i ditt fastighetsbeskattningsbeslut året efter det år då byggandet har inletts. Om uppgiften saknas från beslutet ska du i MinSkatt ange den byggnad som saknas
  • Kontrollera själv byggnadernas färdighetsgrad.
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022