Så här ändrar du fastighetens ägar- och besittningsuppgifter i MinSkatt

 1. Under punkten Funktioner ska du välja Alla funktioner.

 2. Gå till punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter. Välj länken Fastighetsskatt.

 3. Läs anvisningarna och välj därefter punkten Jag har läst anvisningen. Fortsätt till följande fas som är Fastighetsuppgifter.

 4. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars ägar- och besittningsuppgifter du ändrar.

 5. Välj i punkten Ägande och besittning länken Redigera.

 6. Ange hurdan ägande- eller besittningsrätt du har till fastigheten. Ange också din egen andel av fastigheten.

 7. Välj orsaken till varför din ägande- eller besittningsrätt ändrats? Om du väljer Annan ska du ge en förklaring i fältet för tilläggsuppgifter.

  Ange också datumet för överföringen av ägande- eller besittningsrätten. Om du inte äger fastigheten ensam, det vill säga om din andel inte är 1/1, ska du lämna uppgifterna om de andra ägarna.

  När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 8. Datumet för ändringen av ägar- och besittningsuppgifterna visas på sidan. Välj OK.

 9. Fortsätt till följande fas som är Tilläggsuppgifter och bilagor.

 10. Ange de tilläggsuppgifter som behövs och lägg till bilagor enligt behov. Försäkra dig om att kontaktuppgifterna är rätt. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 11. Kontrollera att de uppgifter som du har angett är rätt. I punkten Ändrade fastigheter visas de fastigheter i vilkas uppgifter du gjort ändringar.  När alla uppgifterna är rätt kan du skicka fastighetsskattedeklarationen.