Du behöver inte deklarera en fastighet som du har gett som gåva

Om du har gett en fastighet som gåva behöver du inte ange gåvan i fastighetsskattedeklarationen. Lantmäteriverket ger oss uppgifter om fastigheter som har fåtts som gåva.

Om du som gåvogivare har förbehållit dig nyttjande- eller besittningsrätten till fastigheten ansvarar du fortfarande för att betala fastighetsskatten.

Anmäl fel

  • Om du inte har förbehållit dig nyttjande- eller besittningsrätten men ändå fortfarande får fastighetsbeskattningsbeslutet ska du korrigera ägaruppgifterna.
  • Om fastigheten har getts som gåva och gåvogivaren har förbehållit sig en livslång nyttjande- eller besittningsrätt till fastigheten är det gåvogivaren som betalar fastighetsskatten och får fastighetsbeskattningsbeslutet. Efter gåvogivarens död överförs skattskyldigheten till fastighetens ägare, dvs. till gåvotagaren. Om gåvogivarens dödsbo ändå har fått fastighetsbeskattningsbeslutet om den bortgivna fastigheten ska Skatteförvaltningen meddelas om att besittningsrätten har upphört.