Besittningsrätt till en fastighet kan uppstå på olika sätt

Besittningsrätt till en fastighet innebär att du kan förfoga över och använda fastigheten på samma sätt som fastighetens ägare men du får inte sälja den. En innehavare som är likställd med ägaren är den som har fått besittningsrätten till en fastighet utan vederlag.

Vem kan ha besittningsrätt?

En innehavare som är likställd med ägaren kan vara

  • en efterlevande make som har rätt att bo i makarnas gemensamma bostad
  • en person som genom ett besittningsrättstestamente har fått rätt att förfoga över en fastighet som hör till ett dödsbo
  • en person som har gett bort en fastighet som gåva och förbehåller sig besittningsrätten – till exempel om föräldrarna har gett sin fritidsfastighet till sina barn och behållit besittningsrätten.

Det är inte möjligt att bli en innehavare som är likställd med ägaren på så sätt att man säljer fastigheten men förbehåller sig besittningsrätten till den. Om till exempel föräldrarna säljer fastigheten till sitt barn och förbehåller sig livslång besittningsrätt, påförs barnet fastighetsskatten.

Man kan dela upp besittnings- och äganderätten

Det är möjligt att dela upp besittnings- och äganderätten till exempel så att mor- eller farföräldrarna ger bort

  • besittningsrätten till sina barn
  • äganderätten till sina barnbarn.

I en sådan situation är det mellangenerationen som fått besittningsrätten till fastigheten i gåva av sina föräldrar och därför betraktas som innehavare som är likställda med ägaren.

Att avstå från besittningsrätten

Du kan avstå från besittningsrätten genom att anmäla om det.

Det faktum att man kan förbehålla sig besittningsrätten har tidigare minskat gåvo- eller arvsskattebeloppet. Därför betraktas avstående från besittningsrätten som skattepliktig gåva.

Ägaren till egendomen ansvarar för gåvoskatten eftersom hen nu får besittningsrätten till en egendom hen tidigare fått som gåva eller i arv. När innehavaren som är likställd med ägaren har avstått från besittningsrätten är det en och samma person som har äganderätten och besittningsrätten till egendomen.

Här kan du läsa mer om avstående från ägande- och besittningsrätten.