Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Köpare av första bostad – så här lämnar du överlåtelseskattedeklarationen för en aktielägenhet

Du behöver inte betala överlåtelseskatt på din första bostad. Läs villkoren för skattefrihet för första bostad.

Skattefriheten för köpare av första bostad gäller endast en stadigvarande bostad. Om du i samband med ett bostadsköp köper exempelvis en bilplats eller ett förråd (separata aktieserier), ska du komma ihåg att betala överlåtelseskatten på bilplatsen eller förrådet. 

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration även om du inte betalar överlåtelseskatt på din första bostad.

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du deklarera inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. I överlåtelseskattedeklarationen intygar du att det är fråga om din första bostad.

Om du köper en bostad via en fastighetsmäklare lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen på dina vägnar (men när det gäller nybyggnadsobjekt ska du själv lämna deklarationen).

  • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
  • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. Du kan också behöva ett disponentintyg.
  • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om bilagorna behövs eller om det räcker med endast deklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Du kan också använda en pappersblankett. Köpebrevet behövs som bilaga till pappersblanketten.

2

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett överlåtelseskatteintyg till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen. Så här hittar du intyget i MinSkatt. 

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

När aktielägenheten har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. 

3

Ge intyget till disponenten

Fråga disponenten om husbolaget hör till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem.

Om aktieboken ännu inte har införts i bostadsdatasystemet ska du visa disponenten överlåtelseskatteintyget. Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före den 1 november 2019 duger också den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen som intyg. Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera din äganderätt.

Om husbolaget hör till bostadsdatasystemet  ska du ansöka om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket. Då överförs uppgiften om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten automatiskt till registret och överlåtelseskatteintyget behöver inte visas för disponenten.

Vanliga frågor

Överlåtelsebeskattningen överfördes till MinSkatt den 8 november 2019. I MinSkatt visas

  • deklarationer som lämnats via MinSkatt
  • köp som deklarerats på den pappersblankett som publicerades den 1 november 2019. Deklarationer som lämnats på en pappersblankett visas i MinSkatt med en fördröjning.

Beträffande dessa nya deklarationer får du ett överlåtelseskatteintyg när både deklarationen och betalningen är hos Skatteförvaltningen. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om det är fråga om en bostadsaktie ska du visa disponenten intyget så att hen kan registrera ditt ägarskap i aktieboken.

Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. Om det är fråga om ett nybyggnadsobjekt ska köparen lämna överlåtelseskattedeklarationen själv och då finns också intyget i MinSkatt.

Gamla deklarationer

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en gammal pappersblankett före november 2019 syns deklarationen inte i MinSkatt. Gör inte deklarationen på nytt. Om du behöver den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen exempelvis för disponenten kan du kontakta servicenumret 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Deklarationer som lämnats i Lomake.fi visas inte i MinSkatt men bevaras i Mina e-tjänster i 2 år och kan skrivas ut därifrån i efterhand. Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003.

Kom ihåg att först lämna en överlåtelseskattedeklaration för lägenhetens del och betala överlåtelseskatten.

Eftersom husbolaget hör till bostadsdatasystemet ska du ansöka om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket. Uppgiften om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten överförs automatiskt till Lantmäteriverket och du behöver inte separat ge disponenten överlåtelseskatteintyget. 

Läs mer om bostadsdatasystemet.

Sidan har senast uppdaterats 22.10.2021