Så här fyller du i webblanketten Överlåtelseskattedeklarationen för fastighetsmäklare och värdepappershandlare

Den här anvisningar är för fastighetsmäklare och värdepappershandlare som deklarerar i Lomake.fi

Överlåtelseskattedeklarationen för fastighetsmäklare och värdepappershandlare lämnas i företagets namn och med företagets FO-nummer. När du har loggat in i tjänsten Lomake.fi ska du först välja företaget på vars vägnar du lämnar deklarationen. Observera, att du ska ha en fullmakt att agera på företagets vägnar.

ANVÄNDNINGEN AV Katso-FULLMAKTERNA UPPHÖR

Det går inte längre att använda Katso-auktoriseringarna från och med 1.1.2021. Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ansöka om nödvändiga Suomi.fi-fullmakter i stället för dem. Katso-auktoriseringar ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

  1. När du är inloggad på webblanketten ska du välja länken Byt kund uppe i blankettens högra hörn.

  2. Välj knappen Jag lämnar uppgifter för ett företag.

  3. Välj i listan företaget på vars vägnar du lämnar deklarationen. Exempelvis en fastighetsmäklare väljer namnet på sin fastighetsförmedling. Bekräfta och fortsätt.

  4. Sidan Sparade blanketter öppnas åt dig. Gå till punkten Börja fylla i en ny blankett.

  5. Välj från listan med blanketter Överlåtelseskattedeklaration för fastighetsmäklare och värdepappershandlare (6012r).

  6. Börja fylla i blanketten. Du måste skriva fastighetsförmedlingens eller värdepappershandlarens namn och FO-nummer i fälten.