Så här ansöker bolag om återbäring av överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt i MinSkatt

 1. Välj länken Alla funktioner.

 2. Bläddra till punkten Ansökningar. Välj länken Återbäring av överlåtelseskatt.

 3. Fyll i ansökan.

  Ange i punkten Typ av ansökan om bolaget ansöker om återbäring av eller befrielse från överlåtelseskatt. Ange orsaken till ansökan. Motivera också varför bolaget ansöker om återbäring av eller befrielse från överlåtelseskatt.

 4. Lägg till köpebrevet eller ett motsvarande avtal som bilaga via länken Lägg till en fil.

  Välj filens typ, exempelvis köpebrev. Skriv i fältet Beskrivning närmare om bilagan. Via knappen Bläddra kan du lägga till en bilaga. Avsluta genom att välja Spara.

 5. Bolaget visas automatiskt som lämnare av tilläggsuppgifter om Skatteförvaltningen känner till bolagets kontaktuppgifter. Om någon annan lämnar tilläggsuppgifter om ansökan ska du lämna kontaktuppgifterna i punkten Övriga kontaktuppgifter eller Kontaktuppgifter för företrädare.

  När du har angett alla uppgifter kan du skicka ansökan.