Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Tjänstefordon som registrerats utomlands används i Finland

Om du bor i Finland och arbetar i ett annat land kan du i Finland skattefritt använda en tjänstebil som registrerats utomlands. Villkoret är att du använder fordonet mer utomlands än i Finland.

1

Kontrollera villkoren för skattefri användning

Om du är stadigvarande bosatt i Finland och din arbetsgivare har ett fast driftsställe i ett annat land än i Finland kan du i Finland skattefritt använda ett fordon som registrerats i det land där det fasta driftstället finns och som ägs eller innehas av arbetsgivaren. Läs mera om fasta driftställen.

Du kan också använda fordonet skattefritt i Finland om du är yrkesutövare och har ett fast driftställe utomlands eller du erbjuder tjänster utomlands och du har registrerat fordonet utomlands.

Också dina familjemedlemmar har rätt att använda fordonet skattefritt, dvs. maken eller makan och barnen som bor i samma hushåll.

Användningen av fordonet är skattefritt enbart om du eller din familj använder fordonet mindre i Finland än utomlands under en 12-månadsperiod. Om fordonet under samma dag används både i Finland och utomlands räknas dagen som användning utomlands.

Om villkoren inte uppfylls är användningen av fordonet skattepliktigt. Läs anvisningarna när du för in fordonet för skattepliktig användning.

2

Lämna anmälan om skattefri användning

Lämna anmälan om skattefri användning i MinSkatt. Lämna anmälan till Skatteförvaltningen innan du tar fordonet i bruk i Finland.

Gå till MinSkatt

MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Alla skatteslag och där Funktioner som gäller bilskatt. Välj därefter länken Anmälan om skattefri användning.

Efter att du skickat din anmälan i MinSkatt får du genast ett brev till e-postlådan i MinSkatt från Skatteförvaltningen med en bekräftelse på att anmälan har tagits emot. Brevet skickas till dig också per post.

Ha bekräftelsebrevet med dig i fordonet antingen på papper eller på en mobil enhet. Visa upp det vid behov för polisen eller i Tullen.

Obs! Bekräftelsebrevet är inte Skatteförvaltningens godkännande av att det finns förutsättningar för skattefri användning. Du ska alltid på förhand utreda om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns grunder, är användningen av fordonet skattepliktigt. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen för hur bilskattelagen tillämpas på beskattningen av fordonet. Läs mer om att ansöka om förhandsavgörande.

Om du inte kan lämna anmälan i MinSkatt kan du använda blankett 1235r (Anmälan om användning av tjänstefordon som registrerats utomlands). Du får bekräftelsen per post till den adress som du angett.

3

För körjournal

Du ska föra en körjournal över användningen av fordonet. Körjournalen kan vara i elektronisk form eller på papper.

Ange följande uppgifter i körjournalen:

  • kördagen eller tidpunkten när resan börjat och slutat
  • användningsdagens sammanlagda kilometerantal eller mätarställningen i början och i slutet av körningen
  • land eller länder där bilen har använts
  • fordonets förare.

Av körjournalen ska dessutom framgå de sammanlagda användningsdagarna för fordonet i Finland och utomlands under varje 12-månadsperiod.

Förvara körjournalen i åtminstone sex år. Förvaringstiden räknas från början av året efter att användningen började. Om du inte har fört körjournal kan Skatteförvaltningen påföra dig en försummelseavgift.

4

Observera att bilförmån är skattepliktig inkomst

Bilförmånen som du får av arbetsgivaren är en naturaförmån. Den utgör skattepliktig förvärvsinkomst. Skatteförvaltningen bestämmer årligen grunderna för beräkning av naturaförmåner.

Om du bor i Finland ska du i regel betala skatt till Finland på alla dina inkomster, även på dina utlandsinkomster. Deklarera då också den bilförmån du fått från utlandet.

Hur skiljer sig tjänstefordon och företagsfordon från varandra?

Tjänstefordon kan användas skattefritt för att sköta arbetsuppgifter och för egna körningar. Företagsfordon kan användas endast för att sköta arbetsuppgifter. Läs mera om företagsfordon.

Ägare i ett aktiebolag använder tjänstefordon

Ägaren i ett aktiebolag kan använda tjänstefordonet skattefritt endast om ägaren de facto arbetar i aktiebolaget. Den som tar i bruk fordonet ansvarar för att villkoren för skattefri användning uppfylls.

Om villkoren inte uppfylls ska den som först tar i bruk det skattepliktiga fordonet lämna en anmälan om ibruktagande av fordonet och avge en skattedeklaration.

Företaget kan lämna anmälan ifall fordonet används för företagets räkning. Fordonets användare eller förare kan lämna anmälan om fordonet används för förarens egna ändamål eller som tjänstefordon.