Skattefritt tävlingsbruk av fordon

Den som fört in eller tagit i bruk ett fordon är skyldig att lämna till Skatteförvaltningen en anmälan om skattefri användning innan tävlingsbruket börjar. Läs mera om skattefri användning.

Om villkoren för skattefri användning inte uppfylls, anses fordonet ha tagits i skattepliktig användning och den som tar i bruk fordonet ska lämna en anmälan om ibruktagande av fordonet och en skattedeklaration. Läs mer om att lämna en skattedeklaration.

Skattefritt tävlingsbruk av utlandsregistrerat fordon

Ett utomlands registrerat fordon får användas skattefritt om fordonet förs in till landet för högst 30 dagar enbart för tävlingsändamål och därefter förs ut ur landet.

Lämna anmälan om skattefri användning i MinSkatt

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan men bekräftelsen betyder inte att Skatteförvaltningen skulle ha undersökt och godkänt förutsättningarna för skattefri användning. Kom ihåg att själv på förhand utreda om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns grunder, är användningen av fordonet skattepliktig.

Du får genast ett brev om att anmälan har bekräftats i MinSkatt. Så här hittar du bekräftelsebrevet:

  1. Öppna fliken Uppgifter på ingångssidan.
  2. Välj länken Läs besluten och breven.
  3. Välj anmälan (pdf) från postlådan.

Skriva ut anmälan (bekräftelsebrevet). Ha bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det om polisen eller Tullen begär det.

Du får också bekräftelsebrevet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Du kan också lämna in en anmälan med blanketten Anmälan om annan skattefri användning av fordon (1225r).

  • Anmälan som Skatteförvaltningen bekräftat postas till den adress som du har uppgett.

Skattefritt tävlingsbruk av fordon med förflyttningstillstånd

Ett fordon får användas skattefritt om det används enbart för tävlingsändamål under en sammanhängande tid av högst sju dagar och fordonet är försett med förflyttningsskyltar. Läs mer om förflyttningstillstånd (Traficom)

Lämna en anmälan om skattefri användning av fordonet till Skatteförvaltningen innan du börjar använda fordonet för tävlingsbruk. Anmälan om användning av fordonet i tävlingsbruk med förflyttningstillstånd lämnas endast en gång.

Lämna anmälan om skattefri användning i MinSkatt

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan men bekräftelsen betyder inte att Skatteförvaltningen skulle ha undersökt och godkänt förutsättningarna för skattefri användning. Kom ihåg att själv på förhand utreda om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns grunder, är användningen av fordonet skattepliktig.

Du får genast ett brev om att anmälan har bekräftats till e-postlådan i MinSkatt där du kan skriva ut det. Du får också bekräftelsebrevet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

  • Ha bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det om polisen eller Tullen begär det.

Du kan också lämna in en anmälan med blanketten Anmälan om annan skattefri användning av fordon (1225r).

  • Anmälan som Skatteförvaltningen bekräftat postas till den adress som du har uppgett.