Tävlingsbruk

Tävlingsbruk i Finland förutsätter en anmälan om ibruktagande som bekräftats av Skatteförvaltningen.

Tävlingsbruk av fordon registrerat i en annan EES-stat

En i Finland stadigvarande bosatt person kan få Skatteförvaltningens tillstånd till tillfällig användning av ett utlandsregistrerat fordon i tävlingssyfte under högst 30 dagar, när ett fordon registrerat i en EES-stat förs in temporärt till Finland enbart för tävlingsbruk och förs därefter ut ur landet.

Användningen av fordonet kräver inte förflyttningstillstånd. 

Trafikförsäkring

Användningen av fordonet i trafik förutsätter en giltig trafikförsäkring. Det rekommenderas att föraren av fordonet kontrollerar omfattningen av försäkringsskyddet i fordonets trafikförsäkring.

En finländsk trafikförsäkrings försäkringsskydd är t.ex. i fråga om föraren mera täckande än i de flesta andra stater. En trafikförsäkring som tagits i en annan stat kan vid behov kompletteras med en frivillig försäkring som ger tilläggsskydd t.ex. för föraren.

Tävlingsbruk av fordon registrerat i en annan stat än en EES-stat

Ett utlandsregistrerat fordon förs in temporärt till Finland enbart för tävlingsbruk under högst 30 dagar och förs därefter ut ur landet.

Om fordonet används av en person som är stadigvarande bosatt i Finland, kräver användningen av fordonet också ett förflyttningstillstånd.

Mera information om förflyttningsförsäkring finns på Trafikförsäkringscentralens webbplats (LVK).

Tävlingsbruk av oregistrerat fordon

Användning av fordonet i trafik förutsätter alltid också förflyttningstillstånd och giltig trafikförsäkring. Det rekommenderas att föraren av fordonet kontrollerar omfattningen av försäkringsskyddet i fordonets trafikförsäkring. Om fordonet förflyttas med ett transportmedel, görs ingen anmälan om ibruktagande.

Mera information om förflyttningsförsäkring finns på Trafikförsäkringscentralens webbplats (LVK).

Person som är stadigvarande bosatt utomlands

En person som är stadigvarande bosatt utomlands behöver inte ha någon anmälan om ibruktagande eller något förflyttningstillstånd för ett utlandsregistrerat fordon.