Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattefri användning av fordon när du är bosatt utomlands och arbetar i Finland

Denna anvisning är avsedd för exempelvis dem som arbetar i Finlands gränskommuner, det vill säga för så kallade gränsgångare. 

Om du är stadigvarande bosatt utomlands och för in ett utlandsregistrerat fordon i Finland för ditt eget bruk, kan du i regel använda fordonet skattefritt i högst 6 månader under en tolvmånadersperiod. Om du emellertid arbetar i Finland, kan du använda fordonet skattefritt under en längre period än 6 månader. Du ska dock regelbundet ta dig och fordonet från landet till din stadigvarande boningsort utomlands. Eftersom det är fråga om en resa mellan hemmet och arbetsplatsen, ska du i regel göra resan varje dag.

I en sådan situation behöver du inte lämna in en anmälan om användning av fordon till Skatteförvaltningen.

I vissa situationer kan det vara nödvändigt att ansöka om beslut om stadigvarande boningsort hos Skatteförvaltningen. Med beslutet kan du visa var din stadigvarande boningsort är, om du är bosatt i två eller flera länder. Stadigvarande boningsort inverkar på om du har rätt till skattefri användning av fordonet eller inte. Läs mer om stadigvarande boningsort

Om det inte finns några grunder för skattefri användning av ett fordon, är användningen skattepliktig. Läs anvisningar när du för in ett fordon för skattepliktig användning. Om du inte lämnar in en anmälan om skattepliktig användning i tid, blir du tvungen att betala dröjsmålsränta utöver bilskatten.