Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattefri användning av ett fordon som är registrerat i en EES-stat (i högst 14 dagar)

Om du är stadigvarande bosatt i Finland och för in ett fordon från en annan EES-stat till Finland, kan du tillsammans med din familj tillfälligt använda fordonet i Finland skattefritt. Till familjen inräknas make eller maka och barn. De ska bo i samma hushåll som du.

Du kan använda fordonet utan avbrott i högst 14 dagar en gång per kalenderår, om

  • fordonet är registrerat i en annan EES- eller EU-stat
  • fordonet har en gällande trafikförsäkring.

Lämna in en anmälan om skattefri användning innan du tar fordonet i bruk i Finland. Ta dock hänsyn till situationer där anmälan inte behöver göras, till exempel om du är stadigvarande bosatt utomlands och som turist för in fordonet i Finland.

Gör anmälan om skattefri användning i MinSkatt

MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Alla skatteslag och sedan Funktioner som gäller bilskatt. Klicka på länken Anmälan om skattefri användning.

När du har skickat anmälan i MinSkatt, får du genast till postlådan i MinSkatt ett bekräftelsebrev om att Skatteförvaltningen har tagit emot din anmälan. Brevet skickas också per post.

Du ska ha med dig bekräftelsebrevet i ditt fordon, antingen i pappersform eller i en mobil enhet. Visa upp det till polisen eller Tullen om det krävs.

Obs! Bekräftelsebrevet är inte Skatteförvaltningens godkännande av att förutsättningarna för skattefri användning är uppfyllda. Kontrollera alltid i förväg om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns några grunder, är användningen av fordonet skattepliktig. Hos Skatteförvaltningen kan du ansöka om förhandsavgörande av hur bilskattelagen tillämpas i beskattningen av fordon. Läs mer om ansökan om förhandsavgörande.

Om du inte kan göra anmälan i MinSkatt, kan du använda blankett 1230 (Anmälan om skattefri användning av ett EES-registrerat fordon i 14 dagar). Du får per post en bekräftelse till den adress som du angett.