Användning av fordon med provnummerskyltar

Tillfälligt skattefri användning av fordon med provnummerskyltar är tillåtet när innehavaren av provnummerintyget eller dennes företrädare finns med i fordonet i till exempel följande fall:

  • förflyttning i samband med utrustande för försäljning, t.ex. förflyttning för tvätt, utrustning eller tankning
  • förflyttning för att säkerställa att fordonet fungerar tekniskt
  • förflyttning till en besiktningsstation i direkt samband med besiktning
  • förflyttning av fordon till verkstad
  • kortvarig förevisning av fordon i försäljningssyfte för en köpare som bor utomlands. Obs! Det är inte tillåtet att förevisa fordon med provnummerskyltar för en person som är stadigvarande bosatt i Finland.

Inget krav på tillstånd av Skatteförvaltningen eller anmälan till Skatteförvaltningen

Provnummerskyltar och -intyg beviljas av Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Inget tillstånd av Skatteförvaltningen eller anmälan till Skatteförvaltningen krävs.