Hur avlägsnas karensen för fordon som förs in i samband med inflyttning

Skattenedsättningarna vid införsel av fordon i samband med inflyttning har slopats från 1.1.2015. Om du för in ett begagnat fordon från utanför EU, kom ihåg att lämna en tulldeklaration. Kolla också Traficoms instruktioner om flyttfordonet.

Anmäl till Skatteförvaltningen om att tidsfristen för karensen har gått ut (blankett 1212r)

Du får ett skriftligt tillstånd från Skatteförvaltningen att ta bort anteckningen om överlåtelsebegränsningen. När du visar tillståndet på besiktningskontoret avlägsnar de anteckningen från fordonstrafikregistret.

Förutsättningar för karensen

Under tidsfristen för karensen, det vill säga försäljnings- och överlåtelsebegränsningen, ska fordonet ägas och användas av inflyttaren eller maken i minst tre år och av dessa tre år minst ett år i Finland.

Du kan inte sälja, hyra ut eller överlåta fordonet som beskattats som flyttgodsbil till någon annan under karenstiden utan att betala bilskatt. En familjemedlem som bor i samma hushåll som ägaren kan använda fordonet även under karenstiden.

Efter flytten förflyter inte karenstiden om

  • den som flyttat vistas utomlands eller
  • fordonet har tagits ur trafikbruk. Karenstiden förflyter dock under vinteravställningstiden 1.11–30.4 om fordonet har registrerats i Finland före det.

Exempel:

  1. Du har flyttat till Finland 1.1.2018 eller senare. Du har inte rätt att få nedsatt bilskatt för flyttgodsbil för ditt fordon.
  2. Du har flyttat till Finland 31.12.2017 och hämtat en flyttgodsbil med dig. Du har använt fordonet åren 2016 och 2017 utomlands och året 2018 i Finland. Karenstiden på tre år förflyter efter inflyttningen endast när inflyttaren och fordonet samtidigt är i Finland. Du kan sälja fordonet från och med 1.1.2019 utan att betala skatt.
  3. När fordonet har ägts och använts av inflyttaren utomlands i 3 år är överlåtelsebegränsningen i kraft i Finland i 1 år.
  4. Om fordonet har ägts och använts av inflyttaren utomlands i 6 månader är överlåtelsebegränsningen i kraft i Finland i 2 år och 6 månader.