Hur avlägsnas karensen för fordon som förs in i samband med inflyttning

Skattenedsättningarna vid införsel av fordon i samband med inflyttning har slopats från 1.1.2015. Om du för in ett begagnat fordon från utanför EU, kom ihåg att lämna en tulldeklaration. Kolla också Traficoms instruktioner om flyttfordonet.

Om du har en anteckning om överlåtelsebegränsning i registeruppgifterna, avregistreras den inte automatiskt från trafik- och transportregistret. Skatteförvaltningen meddelar inte längre ett beslut om att överlåtelsebegränsningen upphör.

Du kan ta bort anteckningen direkt på besiktningskontoret när det har gått 3 år från den första registreringen av fordonet i Finland.