Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skatteförvaltningens statistiska modell för värdebestämning av begagnade bilar

Bilars värde bestäms enligt märke och modellserie med hjälp av en regressionsmodell med flera oberoende variabler. Värden som bestämts med hjälp av den statistiska modellen baserar sig på en bedömning om vilken påverkan olika egenskaper har. Den beroende variabeln är bilens pris och de oberoende variablerna är bilens modell, ålder, antal körda kilometer, effekt (kw), växellåda (manuell/automat), drivkraft (bensin/diesel) samt modellgeneration, om uppgiften om modellgeneration kan utnyttjas.

Utifrån de bedömda parametrarna beräknas olika bilmodellers värden enligt antalet körda kilometer, vilka fås för beskattningsbruk med hjälp av prisinformationstjänsten.  Påverkanskoefficienterna som bedöms för ålder, antal körda kilometer och bilens egenskaper varierar mellan olika bilmodeller.

Prismaterialet analyseras med en månads mellanrum. I analysen medtas årets prismaterial, med vilket man försöker jämna ut och avlägsna eventuella plötsliga variationer i beskattningsvärden. När samma fordon finns till försäljning vid flera tidpunkter tas den senaste observationer med, varvid priset på ett enskilt fordon som är till försäljning inte viktas för mycket. Gamla prisobservationer korrigeras med index för att motsvara prisnivån på värdebestämningsdagen.

De priser som fått med hjälp av statistiken kontrolleras med hjälp av materialets genomsnitt. Om avvikelserna är signifikanta, granskas de realiserade priserna med hjälp av separata metoder innan priset godkänns för beskattningsbruk. Om priserna inte är tillräckligt tillförlitliga, används de inte i beskattningen och andra värdebestämningsmetoder tillämpas vid värdebestämningen.

Prisnedsättningar

Uppskattade begärda priser sänks för att beakta urvalsfel på följande sätt

Fordonets ålder i år  Prisnedsättning (%)
0–2

3 %–10 %
Prisnedsättningen ökar baserat på hela månader

2–8 10 %
minst 9 15 %

Material

Prismaterialet insamlas från bilaffärers och privatpersoners försäljningsannonser. Informationen levereras till Tullen av NetWheels Oy och NettiX Oy.

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2016