Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bestämning av värdet för fordon som är över 25 år gamla

Beskattningsvärdet för fordon som är över 25 år gamla påverkas inte av att deras priser har redan stannat på en viss nivå eller att deras priser har redan börjat stiga när fordonen blivit äldre.

1. Fastställande av beskattningsvärdet på basis av prisobservationer

Skatteförvaltningen fastställer beskattningsvärdet i regel genom att försöka hitta prisobservationer för begagnade, i Finland registrerade fordon som är likadana som det fordon som ska beskattas. Om prisobservationer hittas och priserna har sjunkit med åldern, grundas fordonets beskattningsvärde på dessa observationer.

2. Beskattningsvärde utan prisobservationer

Om prisobservationer inte går att hitta för likadana fordon på marknaden, fastställs ett motsvarande nytt fordon som jämförelseobjekt för fordonet. Då fastställer Skatteförvaltningen beskattningsvärdet så här:

  1. Det tas hänsyn till fordonets märke, modell, karosserityp, fordonets yttre mått, motorns storlek och drivsätt, hur kraftöverföringen och växlarna fungerar samt andra tekniska egenskaper med eventuell inverkan på värdet.
  2. För priset på det motsvarande nya fordonet görs ett kurvdiagram eller en kurvtabell över värdeminskningen. Värde minskningen är 1 procent per månad av restvärdet som beräknats till slutet av den föregående månaden.
  3. Därefter försöker man hitta ett tillräckligt antal prisobservationer för ett begagnat, i Finland registrerat fordon som är likadant som det fordon som beskattas, t.ex. i åldersklassen 8–12 år. Med hjälp av observationerna bildar man en uppfattning om huruvida prisnivån sjunker. Om inga observationer görs, försöker man hitta ett tillräckligt stort antal prisobservationer för en modell som är likadan som det fordon som beskattas, för en likadan efterföljande nyare modell eller för en likadan föregående äldre modell, t.ex. i åldersklassen 15–35 år gamla fordon.
  4. På basis av prisobservationerna säkerställer man att det valda kurvdiagrammet över värdeminskningen inte blir för högt till sin nivå. Om de acceptabla, tillförlitliga prisobservationernas nivå är lägre än det kurvdiagram som gjorts för det fordon som ska beskattas, ska det nya eller motsvarande nya fordonets pris nedsättas så att kurvdiagrammets nivå inte längre är högre än prisobservationerna.
  5. Som prisobservation kan man använda ett kalkylerat finländskt försäljningspris som härletts från ett pris i en utländsk säljannons och som inkluderar bil- och mervärdesskatten.
  6. Till slut avläses ett värde för fordonet från kurvdiagrammet eller -tabellen över värdeminskningen.
Sidan har senast uppdaterats 29.12.2016