Uträtta ärenden elektroniskt i inkomstregistret

Du kan uträtta ärenden elektroniskt i inkomstregistret när som helst under dygnet.

Tekniska gränssnittet

Med det tekniska gränssnittet avses en elektronisk integration som byggts upp mellan inkomstregistret och ett annat system. Med hjälp av gränssnittet överförs till exempel löneuppgifter direkt från löneadministrationssystemet till inkomstregistret. Du kan också beställa material och rapporter via det tekniska gränssnittet.

Läs mera om det tekniska gränssnittet

E-tjänsten

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst på webbplatsen inkomstregistret.fi genom att välja Logga in till inkomstregistret i övre kanten på sidan. Inloggningen kräver stark identifiering med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

I e-tjänsten kan du lämna in anmälan om inkomstuppgifter genom att fylla i uppgifterna på en webblankett eller genom att sända en XML-fil via laddningstjänsten. Du kan också granska på inlämnade anmälningar och beställa rapporter.

Läs mera om e-tjänsten

Läs mera om laddningstjänsten

Anvisningar för e-tjänsten

Pappersblanketter

Inkomstregistrets pappersblanketter kan endast användas av särskilda skäl. Uppgifter som lämnats in med pappersblankett kan också kontrolleras i e-tjänsten.

Läs mera om pappersblanketter