Vissa äldre enheter och webbläsarversioner kan inte längre användas för identifiering i Suomi.fi-identifikation

Stark identifiering via Suomi.fi-identifikation fungerar inte längre på vissa äldre enheter. Äldre enheter och webbläsare kan inte längre användas för stark identifiering, eftersom de kan utgöra säkerhetsrisker.

Operativsystem och webbläsare som inte kan användas i Suomi.fi-identifikation efter att TLS 1.2 har tagits i användning:

 • Android 2.3.7  
 • Android 4.0.4
 • Android 4.1.1
 • Android 4.2.2
 • Android 4.3     
 • IE 7 / Vista       
 • IE 10 / Win Phone 8.0                                           
 • IE 8-10 / Win 7
 • Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4
 • Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8
 • Java 7u25
 • Baidu Jan 2015                           
 • OpenSSL 0.9.8y

I Finland används numera få sådana enheter och operativsystem som påverkas. De personer som använder enheter eller system som påverkas av detta får ett meddelande via Suomi.fi-identifikationens användargränssnitt.

Mer information finns i transport- och kommunikationsverket Traficoms meddelande: Gamla terminalenheter stöder inte stark autentisering efter årsskiftet

Mer information

tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi