Vem kan vara föreningens företrädare i inkomstregistret?

Styrelsens ordförande eller person med firmateckningsrätt med rätt att ensam företräda föreningar som införts i föreningsregistret, kan uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst på föreningens vägnar utan en separat fullmakt. Dessa organroller är adekvata fullmakter för uträttandet av ärenden i inkomstregistrets e-tjänst.

Fullmakt för användningen av e-tjänsten

Övriga företrädare för föreningen som uträttar ärenden i inkomstregistrets e-tjänst på förningens vägnar behöver en Suomi.fi-fullmakt. Om en person har rätt att ensam företräda föreningen, kan denna person utfärda fullmakter själv i tjänsten Suomi.fi.

Om föreningen enligt firmateckningsregeln företräds av två eller flera personer tillsammans eller personen med firmateckningsrätt inte införts i föreningsregistret används en fullmaktsanökan för utfärdandet av fullmakter.

Om personen med firmateckningsrätt i föreningen enligt firmateckningsregeln har rätt att ensam företräda föreningen men befullmäktigande trots det inte lyckas i Suomi.fi-fullmakter, måste personen med firmateckningsrätt skicka en begäran om insyn till föreningsregistret med Patent- och registerstyrelsens responsblankett.

Välj "Föreningar" i blanketten och ange följande uppgifter i textfältet:

  • "Det går inte att bevilja Suomi.fi-fullmakter"
  • föreningens FO-nummer
  • namnet på den person som inte kan bevilja fullmakt
  • e-postadress för svar.