Identifiering i inkomstregistret

Användningen av Katso-tjänsten upphör

Användningen av Katso-tjänsten upphör vid utgången av 2020. Logga in till inkomstregistret i fortsättningen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Befullmäktiga de nödvändiga personerna och företagen på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer: Katso-tjänsten upphör – Suomi.fi-fullmakter tillgängliga för nya användare

Användning av inkomstregistret kräver elektronisk identifiering. Identifieringen i inkomstregistrets kanaler för ärendehantering sker på olika sätt. Det finns två kanaler för ärendehantering i inkomstregistret:

  • det tekniska gränssnittet
  • e-tjänsten

Identifiering för användning av det tekniska gränssnittet

Användare av det tekniska gränssnittet för inkomstregistret identifierar sig genom att använda certifikattjänsten för inkomstregistret. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure). Ett certifikat beviljas organisationer som lämnar uppgifter till inkomstregistret (informationsproducent) eller som har rätt att få uppgifter från inkomstregistret (informationsanvändare).

Användningen av det tekniska gränssnittet har överenskommits redan i ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet, och därför behöver inte användaren av inkomstregistrets tekniska gränssnitt identifiera sig personligen exempelvis med nätbankskoder.

Certifikatet beviljas antingen ett företag eller den redovisningsbyrå som sköter företagets ärenden eller någon annan av löneadministrationens partner. Certifikatet beviljas ett företag om företaget anmäler löner själv genom att använda det tekniska gränssnittet.

Om certifikatet beviljas en redovisningsbyrå eller någon annan av löneadministrationens partner, förbinder sig denna att i samband med användningen av certifikatet sända uppgifter endast för de kunder med vilka den har ingått ett inbördes uppdragsavtal.

Certifikatet är i kraft i två år, varefter det måste förnyas. Certifikatets kontaktperson får ett e-postmeddelande om att giltighetstiden för certifikatet utgår.

En användare av inkomstregistret behöver inte identifiera sig i Suomi.fi- eller Katso-tjänsten, om han eller hon anmäler löneuppgifter till inkomstregistret genom att använda det tekniska gränssnittet.

Läs mer om certifikatet.

Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet

En prokurist från företaget eller en bokföringsbyrå eller någon annan aktör inom löneadministrationen lämnar en ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst (inkomstregistret.fi).

Hämtning av certifikat påbörjas med ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet.

Läs mer om ansökan om certifikat.

Gör så här:

  • Fråga din leverantör av program för ekonomisk förvaltning hur certifikatet söks för löne- eller reseräkningssystem. Kom överens om de åtgärder som behövs.
  • Den som använder programmet för ekonomisk förvaltning, såsom en prokurist från företaget eller bokföringsbyrån, kan lämna en ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst.
  • Sök certifikatet själv eller i samarbete med din systemleverantör.

Därefter kan du börja använda inkomstregistret.

Identifiering i e-tjänsten

Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst görs på webbplatsen inkomstregistret.fi. Användare av e-tjänsten kan identifiera sig med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller organisationskort.

Utländska företag och utländska företrädare för utländska företag (fysiska personer) identifierar sig med Katso-koder.

Om du vill att ett företag eller en annan person uträttar ärenden åt dig i inkomstregistrets e-tjänst, teckna en fullmakt för användning av inkomstregistret antingen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller i Katso-tjänsten. Organisationsformen fastställer inom vilken tjänst fullmakterna ges.

Läs mer om fullmakter

Vissa äldre enheter och webbläsarversioner kan inte längre användas för identifiering i Suomi.fi-identifikation