Identifiering i inkomstregistret

Användningen av Katso-tjänsten upphör

Användningen av Katso-tjänsten upphör 31.8.2021. Logga in till inkomstregistret i fortsättningen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Befullmäktiga de nödvändiga personerna och företagen på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Användning av inkomstregistret kräver elektronisk identifiering. Identifieringen i inkomstregistrets kanaler för ärendehantering sker på olika sätt. Det finns två kanaler för ärendehantering i inkomstregistret:

  • det tekniska gränssnittet
  • e-tjänsten

Identifiering för användning av det tekniska gränssnittet

Användare av det tekniska gränssnittet för inkomstregistret identifierar sig genom att använda certifikattjänsten för inkomstregistret. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure). Ett certifikat beviljas organisationer som lämnar uppgifter till inkomstregistret (informationsproducent) eller som har rätt att få uppgifter från inkomstregistret (informationsanvändare).

Användningen av det tekniska gränssnittet har överenskommits redan i ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet, och därför behöver inte användaren av inkomstregistrets tekniska gränssnitt identifiera sig personligen exempelvis med nätbankskoder.

Certifikatet beviljas antingen ett företag eller den redovisningsbyrå som sköter företagets ärenden eller någon annan av löneadministrationens partner. Certifikatet beviljas ett företag om företaget anmäler löner själv genom att använda det tekniska gränssnittet.

Om certifikatet beviljas en redovisningsbyrå eller någon annan av löneadministrationens partner, förbinder sig denna att i samband med användningen av certifikatet sända uppgifter endast för de kunder med vilka den har ingått ett inbördes uppdragsavtal.

Läs mer om certifikat

Identifiering i e-tjänsten

Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst görs på webbplatsen inkomstregistret.fi. Användare av e-tjänsten kan identifiera sig med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller organisationskort.

Läs mera om identifieringssätten

Utländska företag och utländska företrädare för utländska företag (fysiska personer) identifierar sig med hjälp av identifieringstjänsten Finnish Authenticator.

Läs mera om fullmakter

Vissa äldre enheter och webbläsarversioner kan inte längre användas för identifiering i Suomi.fi-identifikation