EMCS-systemet

EMCS kommer från orden Excise Movement and Control System. EMCS är ett elektroniskt system med hjälp av vilket man kan övervaka flyttningar av i EU harmoniserade punktskattepliktiga produkter (dvs. alkohol, alkoholdrycker, tobak och flytande energiprodukter) som befinner sig under ett uppskovsförfarande. Med hjälp av EMCS-systemet vill man minska de ekonomiska riskerna förknippade med flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter.

Anvisningar för EMCS-system

När används EMCS-systemet?

EMCS-systemet används

  • vid flyttningar mellan EU-länder  
  • i situationer där produkter som befinner sig under ett uppskovsförfarande ska hänföras till exportförfarandet
  • när man vill överföra produkter till uppskovsförfarandet i samband med import.

EMCS-systemet kan också användas

  • när harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan skatteupplag i Finland.
    • Vid flyttningar inom Finland kan man i stället för EMCS-systemet också använda det förenklade förfarande.

För att använda EMCS-systemet måste man identifiera sig.

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

Tjänsten Katso tas ur bruk – så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi

Anvisningar on KATSO identifiering

SEED on EUROPA (System for Exchange of Excise Data)

Varje företag ska till Skatteförvaltningens EMCS-grupp anmäla en e-postadress, till vilken EMCS-systemet skickar meddelanden, bl.a. när företaget har fått ett nytt e-AD.

EMCS-tjänsten

Vid flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter (till exempel alkohol, alkoholdrycker, tobak och flytande bränslen) ska det elektroniska övervakningssystemet EMCS (EMCS-tjänsten) användas.

Anvisningar för EMCS-tjänsten

Öppna tjänsten

E-tjänsten EMCS överförs till Min Skatt 2023.