Registrering som certifierad mottagare eller avsändare i EMCS-systemet

EMCS-systemet, det vill säga Systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor, utvidgas den 13 februari 2023. EMCS-systemet används vid flyttning av produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatten i EU. Sådana produkter är till exempel alkohol, en del av tobaksprodukterna och flytande bränslen. Från och med den 13 februari 2023 gäller systemet också flyttningar av varor som frisläppts för konsumtion och inte endast flyttningar av varor under uppskovsförfarande. På grund av ändringen införs nya registreringar för aktörerna.

Nya registreringar för avsändare och mottagare av varor som frisläppts för konsumtion – gäller från och med den 13 februari 2023

Om du regelbundet flyttar sådana varor som omfattas av den harmoniserade punktskatten i EU och på vilka punktskatten redan betalats i avgångslandet, kan du registrera dig från och med den 21 november 2022:

 • som certifierad mottagare
 • som certifierad avsändare

Från och med den 13 februari 2023 kan du också agera som

 • tillfälligt certifierad mottagare
 • tillfälligt certifierad avsändare, och då behöver du inte registrera dig separat.

Villkoren för att registrera sig som certifierad mottagare eller avsändare?

Du kan registrera dig som certifierad mottagare eller certifierad avsändare om du i din förvärvsverksamhet:

 • till Finland för in varor som beskattats i en annan medlemsstat 
 • eller avsänder sådana varor från Finland till en annan medlemsstat som beskattats här
 • och din verksamhet är regelbunden.

Det lönar sig att registrera sig i tid som certifierade mottagare eller avsändare

Du kan registrera dig från och med den 21 november 2022. Det lönar sig för dig att registrera dig i tid så att Skatteförvaltningen hinner behandla din registrering. Efter behandlingen kan du agera i EMCS-systemet med den nya registreringen tidigast den 13 februari 2023.

Som certifierad mottagare har du ett eget punktskattenummer. Du behöver inte lämna en förhandsanmälan om en enskild försändelse och betala en säkerhet separat för varje försändelse. Betalningstiden för punktskatterna är också längre än för en tillfällig aktör. Som certifierad mottagare ska du visserligen ställa en säkerhet (till exempel bankgaranti) som hänför sig till din registrering.

Läs mer: Garantier i punktbeskattning

Som certifierad avsändare har du ett eget punktskattenummer. Du behöver inte lämna en förhandsanmälan separat för varje försändelse. Det krävs ingen säkerhet av en avsändare.

Hur går det att registrera sig som certifierade mottagare eller avsändare?

Du kan registrera dig som certifierad mottagare eller certifierad avsändare i MinSkatt i punkten Punktbeskattning, Tillstånd och registreringar.

Du kan registrera dig redan från och med den 21 november 2022. Skatteförvaltningen behandlar din ansökan men registreringen träder i kraft tidigast den 13 februari 2023.

Gå till MinSkatt

Så här gör du en registreringsanmälan inom punktbeskattningen i MinSkatt

Läs hur du ska deklarera och betala punktskatter: Regelbundet skattskyldig

Du kan också agera som tillfälligt certifierad mottagare eller avsändare

Från och med den 13 februari 2023 kan du också agera som tillfälligt certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare.

 • När du agerar som tillfälligt certifierad mottagare ska du lämna en förhandsanmälan i MinSkatt och betala en säkerhet. Efter detta får du automatiskt en tillfällig registrering och ett tillfälligt punktskattenummer. Den tillfälliga registreringen är i kraft i tre månader.
 • När du agerar som en tillfälligt certifierad avsändare ska du i förväg lämna en anmälan för tillfälligt certifierade avsändare om varje försändelse. Anmälan finns i MinSkatt i punkten Förhandsanmälningar från och med den 13 februari 2023. Ingen säkerhet behövs. Efter detta får du automatiskt en tillfällig registrering och ett tillfälligt punktskattenummer. Den tillfälliga registreringen är i kraft i tre månader.

Så här lämnar du en förhandsanmälan och ställer en säkerhet av engångsnatur –företagskund

Läs hur du ska deklarera och betala punktskatter: Sporadiskt skattskyldig

Om du flyttar sådana varor som omfattas av den harmoniserade punktskatten i EU och på vilka punktskatten ännu inte har betalats, kan du agera som

 • godkänd upplagshavare
 • registrerad mottagare
 • registrerade avsändare
 • tillfälligt registrerad mottagare.

En tillfälligt registrerad mottagare behöver inget tillstånd men ska lämna en förhandsanmälan och säkerhet separat för varje försändelse. Övriga aktörer behöver ett tillstånd som Skatteförvaltningen beviljat. Läs mer: Tillstånd inom punktbeskattningen

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022