Handla ärligt – kom ihåg kvittot

Vid kontanthandel ska man i regel alltid erbjuda kunden ett kvitto. I den här artikeln finns anvisningar om skyldigheten att erbjuda kvitto.

Säljaren måste erbjuda kunden ett kvitto om inköpet betalas med kontanter eller betalkort. Kvittot kan vara utskrivet, handskrivet eller i elektronisk form. Exempel på kvitto (pdf)

Ett kvitto ska ha följande lagstadgade innehåll:

  • näringsidkarens namn, kontaktuppgifter och FO-nummer,
  • kvittots datum och ID-nummer,
  • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas art samt
  • betalningen för varor eller tjänster inklusive moms och skattesats.

Köparen har alltid rätt att begära ett kvitto vid kontantköp. Kvittot kan begäras av alla företagare och företag vars omsättning är över 10 000 euro fr.o.m. 1.1.2016 (före 2016 var gränsen 8 500 euro). Kvitto behöver dock inte ges om det handlar om allmännyttig förenings- och hobbyverksamhet, idkare av jord- och skogsbruk, försäljning från automat, verksamhet som avses i lotterilagstiftningen eller marknads- och torghandel utomhus.

Syftet med lagen om skyldigheten att erbjuda kvitto, som trädde i kraft år 2014, är att bekämpa grå ekonomi. Övervakningen av skyldigheten att erbjuda kvitto utförs av Skatteförvaltningen och polisen. Dessutom kontrollerar regionförvaltningsmyndigheten att denna skyldighet följs på serveringsställen.

Ytterligare information: