Avgift för förhandsavgörande

Skatteförvaltningen tar ut en avgift för förhandsavgöranden som meddelas rörelseidkare eller yrkesutövare.

Beslutsavgift och behandlingsavgift

En rörelseidkare eller en yrkesutövare kan hos Skatteförvaltningen ansöka om förhandsavgörande för beskattningen av näringsinkomst. I dessa ärenden är Skatteförvaltningens beslut avgiftsbelagda.

En beslutsavgift tas ut då ett beslut meddelas om en fråga som framställts i ansökan. En behandlingsavgift tas ut om Skatteförvaltningen inte meddelar något förhandsavgörande i ärendet, om ansökan avvisas utan prövning, kunden återtar sin ansökan eller Skatteförvaltningen begär mer än ringa tilläggsutredning.

Avgiftsgrunder

Om flera förhandsavgöranden meddelas för en ansökan och dessa anknyter till en och samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Om en ansökan gäller flera sökande och beslut begärs för varje sökandes beskattning, behandlar Skatteförvaltningen respektive sökandes ärende separat. En avgift debiteras för varje beslut. Priset är dock högst avgiften för ett förhandsavgörande som kräver omfattande utredningsarbete. Avgiften för ett beslut som innehåller flera förhandsavgöranden om punktskatt är dock minst till sitt belopp lika stor som det dyraste förhandsavgörandets belopp och högst 2 520 €.

Anknyter frågorna inte till en och samma ärendehelhet tas en full avgift ut för förhandsavgörandena.  

Läs mer och se exempel på hur avgiften bestäms

Tariff