Utländska företag i Finland

Aktuellt
Obs! Vi följer tills vidare det förenklade förfarandet vid registreringen av utländska arbetstagare. Läs mer i nyheten: En utländsk arbetstagare kan få ett skattekort eller skattenummer utan att besöka skattebyrån.

Information om beskattningen för företag inom byggbranschen