Sökande av ändring i beskattningen – företag och organisationer

Man söker vanligtvis ändring skriftligen genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden. Tidsfristerna för ändringssökande och annan tillhörande information finns i anvisningen för ändringssökande som har bifogats till varje beskattningsbeslut.

Ett företag eller ett samfund kan söka ändring i skatterättelsenämndens beslut genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Ändring i förhandsavgörandet ska sökas direkt hos förvaltningsdomstolen.

Sökande av ändring i inkomstbeskattningen

Se information för olika företagsformer:

Sökande av ändring i den övriga beskattningen

Sökande av ändring i ett beslut som gäller moms eller arbetsgivarprestationer
Sökande av ändring i ett registreringsbeslut