Bekämpning av den grå ekonomin

Med grå ekonomi och ekonomisk brottslighet avses vanligen att man inom företagsverksamhet eller liknande verksamhet försummar lagstadgade avgifter och skyldigheter. Myndigheterna strävar efter att ingripa i försummelser i synnerhet med förebyggande åtgärder.

Bekämpningen av grå ekonomi hör till regeringens spetsprojekt och är ett av Skatteförvaltningens fokusområden. Skatteförvaltningen har en betydande roll vid bekämpningen av brott i samband med beskattningen samt övrig ekonomisk brottslighet.

Information om grå ekonomi:

En helhetsbild av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i Finland (webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet) 

Grå ekonomi - vad är det och hur påverkar det dig? (Skattecampus) 

Så här bekämpar Skatteförvaltningen grå ekonomi

Meddela om misstänkt skattefusk med skattefuskblanketten

Den nationella strategin och åtgärdsprogrammet

Målet med den nationella strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är att minska på både nationell och internationell grå ekonomi och ekonomiska brott i Finland. Till åtgärdsprogrammet har det valts de åtgärder som med tanke på målen med strategin är de mest centrala och till sin verkan mest betydande.