Uppskov med betalning i punktbeskattning

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl bevilja uppskov med betalning av punktskatt. Uppskov med betalning söks med en skriftlig ansökan. Kunden får ett skriftligt beslut, som är avgiftsfritt. Beslutet kan inte överklagas genom besvär.

Om uppskov med betalning beviljas, uppbärs för uppskovstiden uppskovsränta vars belopp i regel motsvarar förseningsräntan på förfallen skatt.

Uppskov med betalning söks hos Skatteförvaltningen på adressen:

Verohallinto
PL 45
Perintä
00052 VERO

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  1. Sökandens person-/företagsuppgifter och kontaktuppgifter
  2. Förslag till betalningsprogram och motivering
  3. I fråga om vilket beskattningsbeslut uppskov söks
  4. Underskrift
  5. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska en fullmakt bifogas till den.

Mera information:

Företags- och samfundskunders betalningssvårigheter