Lämna in stöduppgifter som gäller punktskatt till Skatteförvaltningen

Företag kan beviljas statligt stöd via punktbeskattningen av elström och vissa bränslen. Ett företag som mottar stöd ska lämna uppgifter om stödet och sin verksamhet till Skatteförvaltningen. Detta är en förutsättning för att stödet ska kunna godkännas. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller företag som beviljats:

  • stöd till energiintensiva företag
  • lägre elskatt för industrin (nivå II)
  • stöd för kombinerad produktion av elström och värme
  • nedsatt skatt på elström i datorhallar.

Hur ska företaget lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen?

Skatteförvaltningen beviljar statsstödet direkt i samband med punktbeskattningen eller på basis av en ansökan om återbäring. Företaget kan lämna uppgifterna om stödmottagaren på två olika sätt till Skatteförvaltningen:

När räcker det med en ansökan?

Om företaget lämnar en ansökan om skatteåterbäring till Skatteförvaltningen räcker det som anmälan av stödmottagaruppgifterna. Inga andra åtgärder krävs. Detta gäller bland annat kombinerad produktion av elström och värme.

Vem ska registrera sig i stödmottagarregistret?

Ett industriföretag ska registrera sig som stödmottagare om stödet inte betalas till företaget som skatteåterbäring utan företaget får stödet direkt i samband med beskattningen i form av en lägre skattenivå.

Hur ska företaget registrera sig?

Företaget kan registrera sig elektroniskt i stödmottagarregistret:

För registreringen behövs en KATSO-kod som Skatteförvaltningen beviljat. Om företaget inte har en KATSO-kod, fyller du i en blankett för att registrera företaget.

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

Elnätsinnehavare eller elproducent: lämna in uppgifter om leverans av elström enligt klass II

Elnätsinnehavare och elproducenter ska en gång per år lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om de företag till vilka de levererat elström enligt den lägre skatteklassen II. Även uppgifter om elström som använts för den egna industriella verksamheten ska lämnas.

Uppgifterna ska lämnas efter kalenderårets slut inom januari månad. Lämna följande uppgifter om de företag som mottagit elström enligt den lägre skatteklassen:

  • företagets namn
  • FO-nummer
  • till företaget levererade kilowattimmar

Hur lämnas uppgifterna om leverans av elström enligt klass II?

Samla uppgifterna i en Excel-tabell och spara tabellen i csv-format. Ladda upp csv-filen i stödmottagarregistret för punktskatt. 

Företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan inte få stöd Stöd kan inte beviljas till ett företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Ett sådant företags ekonomiska situation ska utredas såväl i återbäringsansökan som i samband med registreringen.  Läs mer: Förbud mot statligt stöd till företag i svårigheter 

Vad innebär öppenhetsskyldigheten som gäller statliga stöd?

Öppenhetsskyldigheten innebär att EU:s medlemsländer är skyldiga att offentliggöra uppgifter om de statliga stöd de beviljat. Syftet med offentliggörandet är att öka öppenheten i fråga om statliga stöd. Medlemsstaterna ska offentliggöra uppgifter om alla beviljade företagsstöd som överstiger 500 000 euro. Detta gäller stöd som beviljats efter 1.7.2016. Skatteförvaltningen ansvarar för att uppgifter om de stöd den beviljat offentliggörs.

Läs mer:

Öppenhetsskyldighet som gäller statliga stöd