Punktbeskattning

Det finns nio olika punktskatter: alkohol- och tobaksskatt, skatt på läskedrycker, dryckesförpackningar, flytande bränslen, el och vissa bränslen, avfallsskatt samt oljeskyddsavgift. Till exempel energibolag, tillverkare av läskedrycker, bryggerier och tobaksbolag betalar punktskatt.

Du kan lämna in punktskattedeklarationer, ansöka om återbäringar och inleda även tillståndsärenden, registreringar och omprövningsbegäranden som gäller punktbeskattning elektroniskt i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Deklarations- och betalningsanvisningar

De skattedeklarationer som hänför sig till 2020 kan lämnas och punktskatterna betalas i e-tjänsten Punktskattedeklaration till och med den 21 januari 2021.

Ålands särställning vid punktbeskattning