Räknare för lättnad vid den nedre gränsen för moms

Med denna räknare kan du beräkna lättnaden vid den nedre gränsen för moms om ditt företags omsättning understiger 30 000 euro och räkenskapsperioden är 12 månader. I det slutresultat som räknaren ger får du alla de uppgifter som du behöver för att ansöka om lättnad i MinSkatt. 

Om räkenskapsperioden inte är 12 månader lång ska du omräkna omsättningen att motsvara omsättningen under 12 månader. Omräkna omsättningen så här: multiplicera räkenskapsperiodens omsättning med 12 och dividera resultatet med antalet hela månader under räkenskapsperioden. Omräkna på samma sätt alla uppgifter i del 1 i räknaren före du matar in dem i räknaren. Omräkningen gäller endast omsättningen. Momsen omräknas inte. 

Exempel på hur lättnad vid den nedre gränsen beräknas

Exempel: En fysioterapeuts omsättning består av momsfri fysioterapi (20 000 euro) och skattepliktig zonterapi (15 000 euro utan andelen av moms). Man tar inte i beaktande de momsfria försäljningarna när man beräknar omsättningen för lättnaden vid den nedre gränsen. Den omsättning som berättigar till lättnad är således 15 000 euro.

Exempel: Ett företags momspliktiga försäljningar i Finland (utan momsens andel) uppgår till 11 000 euro. Momsen (24 %) på dessa försäljningar är 2 640 euro. Momsen på avdragbara inköp är 150 euro. Därtill ska företaget betala 250 euro i moms på basis av omvänd skattskyldighet. Den avdragbara momsen för räkenskapsperioden utgör således sammanlagt 400 euro: momsen på 250 euro som ska dras av på basis av den omvända skattskyldigheten och momsen på 150 euro som ska dras av för inköpen i Finland.

Företagets omsättning som berättigar till lättnad är 11 000 euro.

Den moms som berättigar till lättnad är skillnaden mellan den moms som ska betalas för försäljningar i Finland (2 640 euro) och den moms som ska dras av för räkenskapsperioden (400 euro), det vill säga 2 240 euro.

Lättnaden vid den nedre gränsen för moms beräknas på följande sätt:

2 240 euro– (11 000 euro– 10 000 euro) x 2 240 euro= 2 128 euro
                          20 000 euro

Beloppet av lättnaden är 2 128 euro.

Exempel: Omsättning som berättigar till lättnad under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018 är sammanlagt 11 500 euro och momsen (24 %) på den 2 760 euro. Den avdragbara momsen för affärsverksamheten är sammanlagt 3 060 euro. I denna summa ingår 1 500 euro avdragbar moms för skogsbruk. För skogsbruket finns ingen moms att betala.

Den moms som ska redovisas för räkenskapsperioden är 300 euro negativ. Den i beräkningsformeln använda momsen som berättigar till lättnad är 1 200 euro: den moms som ska betalas är 2 760 euro minus annan moms som ska dras av än momsen för skogsbruket 1 560 euro. Beloppet av lättnaden är 1 110 euro.

1 200 euro – (11 500 euro– 10 000 euro) x 1 200 euro = 1 110 euro
                         20 000 euro