Så avregistrerar du dig från Skatteförvaltningens registrar i Minskatt

  1. Gå till MinSkatt fliken Kunduppgifter och välj där punkten Ändra registeruppgifter. På ingångssidan kan du även välja fliken Funktioner och där i punkten Registreringar och tillstånd välja Ändring av uppgifter i moms-, förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren.

  2. Ändra registeruppgifter endast för sådana register som du vill få ändring till eller avsluta.

  3. Ändra registeruppgifter endast för sådana register som du vill få ändring till eller avsluta.

  4. Granska uppgifterna under Sammandrag-fliken. Tryck på Skicka för att slutföra.