Diskussion på förhand i internprissättningsärenden

Koncernskattecentralens kundmöten är oftast diskussioner på förhand. Diskussioner på förhand som gäller internprissättningsärenden kan ordnas också med sådana företag, vars skatteärenden i övrigt inte sköts i Koncernskattecentralen. I samband med diskussionen på förhand bedöms även att är den handledning som ges tillräcklig för att svara på företagets internprissättningsfrågor eller är det skäl för företagets att ansöka om förhandsbesked.

Avsikten med diskussion på förhand är att tillsammans med företaget försäkra sig om att transaktionen i intressegemenskap är marknadsmässig och på det viset förbättra förutsägbarheten för beskattningen och rättssäkerheten för företaget. En diskussion på förhand passar till exempel i följande situationer:

  • Att för etablerade transaktioner bedöma huruvida de är marknadsmässiga och om det finns ett behov för att uppdatera prissättningen
  • Att bedöma av hur en omstrukturering påverkar koncernens interna transaktioner (till exempel då tillverkningen flyttas eller ansvaret för försäljningsområden omfördelas)
  • Internprissättningsfrågor gällande överföring av immateriella rättigheter (till exempel då immateriella rättigheter säljs eller rätten att utnyttja immateriella rättigheter upplåts)

Läs mera om diskussioner på förhand.

En kontaktbegäran eller frågor kan skickas till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi.