Cross-Border Dialogue i internprissättningsärenden

Avsikten med Cross-Border Dialogue är den samma som avsikten med diskussion på förhand, d.v.s. att innan arrangemangen har ägt rum handleda företaget att agera rätt i beskattningen. Cross-Border Dialogue passar för gränsöverskridande situationer, alltså situationer där företaget strävar efter att få handledning till skattefrågan av myndigheterna i två eller flera länder. Internprissättningsärenden passar särskilt väl för Cross-Border Dialogue-förfarandet.

Myndigheterna i olika länder tolkar den aktuella skattefrågan utgående från den gällande lagstiftningen. Den nationella lagstiftningen avgör också i vilken mån den givna handledningen binder myndigheterna. Enligt Finlands nationella lag om beskattningsförfarande binder en skriftlig handledning som skattemyndigheterna givit skattemyndigheterna då kraven i lagen om beskattningsförfarande (BFL 26 §) uppfylls. Cross-Border Dialogue ersätter inte inhemska eller internationella förfarande till vilka det går att söka ändring, till exempel förhandsbesked eller avtal i förhand, såsom Advance Pricing Agreement-förfarandet.

Bekanta dig med beskrivningen av förfarandet på engelska.

Kontaktbegäran eller frågor kan skickas till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi.