Uttag och privat bruk av pengar

Om du använder bilen både till privatkörningar och inom näringsverksamheten kan du läsa anvisningarna.

Om du är en rörelseidkare eller yrkesutövare och från företaget tar varor och andra produkter i ditt eget bruk ska du anteckna värdet på dem som näringsverksamhetens intäkter (intäktsföring av privat bruk) i företagets bokföring. Du kan använda det ursprungliga inköpspriset som värde. Om det sannolika försäljningspriset är mindre kan du även använda det.

Exempel: Alfred har år 2019 köpt 6 likadana sportartiklar för sammanlagt 3 000 euro till företaget vilka är avsedda att säljas. Det ursprungliga inköpspriset på en sportartikel var alltså 500 euro. Alfred tar två sportartiklar i sitt eget bruk. Han antecknar alltså som näringsverksamhetens intäkt 1 000 euro (2 x 500 euro). 

Privatuttag: om du tar ut företagets pengar i eget bruk

En rörelseidkare eller yrkesutövare kan inte betala lön till sig själv och inte heller till sin maka, make eller sitt under 15-åriga barn. Om du tar ut pengar från ditt företags konto är uttaget ett privatuttag. Du kan inte anteckna det i bokföringen som företagets utgift. De pengar som du har tagit ut är ur beskattningens synvinkel en del av ditt företags näringsinkomst som du ska betala skatt på.

Om din maka eller make arbetar i företaget fördelas företagsinkomsten mellan makarna i beskattningen. 

Om du tar ut mer pengar än företaget har tillgångar

Om du tar ut mer pengar än vad företaget har tillgångar blir företagets kapital negativt, det vill säga företaget har mer skuld än tillgångar. Om företaget har främmande kapital, det vill säga att du exempelvis har tagit ett lån till företaget, har du i praktiken även finansierat privatuttag med lånet. Då har lånet inte i sin helhet tagits för att finansiera företagsverksamheten. Andelen av räntorna som motsvarar privatuttagen är privathushållets eller privata utgifter, och du kan inte dra av räntorna från företagets resultat eller inkomst. Du kan endast dra av räntorna för den del som du i verkligheten har använt i företagsverksamheten.