Deklarationsanvisning - skattedeklaration för rörelseidkare eller yrkesutövare

I den här deklarationsanvisningen berättar vi vilka uppgifter en enskild näringsidkare – dvs. rörelseidkare eller yrkesutövare – ska lämna i sin skattedeklaration. Enskilda näringsidkare kallas också ibland för firmaföretagare. 

Du kan lämna din skattedeklaration i MinSkatt. Välj funktionen Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter i MinSkatt.

Deklarationsanvisningens innehållsförteckning

Följande uppgifter ska lämnas i skattedeklarationen:

Bakgrundsinformation

Intäkter 

Kostnader

Uträkning av förmögenhet